Expozícia tatranskej prírody

Opis lokality

Expozícia tatranskej prírody sa nachádza v Tatranskej Lomnici na juhovýchodnom úpätí Vysokých Tatier.Pôvodne sa na 3 hektárovom pozemku nachádzali zamokrené lúky so žltohlavom najvyšším. Prvoradým cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody, jej ochrana, zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry. Slúži na aktívny relax a oddych návštevníkov pre širokú verejnosť bez ohľadu na fyzickú kondíciu. Počas sezónneho uzáveru vysokohorského prostredia majú návštevníci príležitosť zoznámiť sa aj s druhmi vysokohorskej flóry, ktoré nerastú pri značkovaných turistických chodníkoch.

Adresa:Tatranská Lomnica
Mesto/obec:Vysoké Tatry
Kraj:Prešovský

Rozloha:3,2ha
Nadmorská výška:850
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Návštevníci majú možnosť pozorovať pestrú kvetenu i typické dreviny rastúce v Tatrách. Okrem papraďorastov a pôvodných druhov v areáli, všetky boli a sú vypestované zo semena, alebo vegetatívnym množením. Rastliny sú vysadené na 8 alpínach s vápencovým a žulovým podkladom a imitáciou mylonitu. Nachádzajú sa tu aj plochy (s vegetáciou mokradí) s flórou vrchovísk a slatín a ukážka flóry vysoko bylinných nív. Prevažná časť kveteny rastie v Belianskych Tatrách, pre ktoré sú typické zásadité pôdy na vápencovom podklade. V našej expozícií sú vysadené na 4 alpínach s vápencovým podkladom suchším či vlhším stanovišťom. Ďalšie alpína so žulový podkladom a imitáciou mylonitu (zvetraná, splavená žula). Okolie dotvárajú jazierka, vodopády i tečúce potôčiky. V období máj a jún je záhrada vo svojom optime- poskytuje návševníkom najviac radosti z rozkvitnutých druhov raslín.

Zaujímavosť:Základom a dôležitou súčasťou výsadby sú vysokohorské druhy. Sem patria mnohé endemické druhy Karpát (endemit - miestny druh, ktorý rastie len v danej oblasti a nenachádza sa nikde inde) a glaciálne relikty (druhy, ktoré prišli do strednej Európy zo severu, pred kontinentálnym ľadovcom a po jeho ústupe našli refúgium v chladných horských polohách).V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku, významným botanikom a zoológom.
História:Myšlienka vybudovať v Tatrách botanickú záhradu, kde by mali návštevníci možnosť oboznámiť sa s tatranským rastlinstvom, je stará takmer storočie. Skupina zanietených pracovníkov dnešných Štátnych lesov TANAPu pod vedením riaditeľa Ing. J. Tútošíka sa tejto úlohy ujala. V krátkom čase bola stavba projekčne pripravená, bola vybraná lokalita v Tatranskej Lomnici. Dňa 19. mája 1987 sa začalo s jej výstavbou. Biologický projekt a floristický inventár navrhli botanici Tatranského národnáho parku RNDr. A. Šoltésová, RNDr. R. Šoltés, CSc. a RNDr. Z. Kyselová PhD. Pre verejnosť bola Expozícia tatranskej prírody sprístupnená 15.júla 1992.
Otváracie hodiny:• od 5.5. – 31.8.2018 9:00 - 17:00 • od 1.9. – 15.9.2018 9:00 - 15:00
Vstupné:od 6.5. do 17.9.2017 základné vstupné 2,00 € zľavnené vstupné 1,50 € Žiaci a študenti – držitelia študentských preukazov (ISIC a i.), seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP. zľavnené vstupné - (Tatry Card) 10% 1,80 € 1,35 € Dospelí, deti a študenti. zľavnené vstupné 1,00 € Školské skupiny nad 15 detí. zdarma Deti do 6 rokov, akreditovaní sprievodcovia cestovného ruchu so skupinou, 1 učiteľ ako sprievod školskej skupiny nad 15 detí.
Služby: Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Homolová, PhD.
Vlastník:Štátne lesy Tatranského národného parku
Web:http://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/
Email:zuzahomolova@gmail.com
Telefón:+421 903 987 550

English summary:The area of the exhibition of the Tatra Nature is 3,2 ha, is located in intravilan of Tatranska Lomnica on south-eastrn slope of Higt Tatra. It is located on the border of fluvoglacial cone in the altitude of 850 m asl.Originally here were spreading wet meadows with globeflower (Trollius altissimus). Particularity of the Exhibition of the Tatra Nature is the species composition of the collection and planting, this is restricted to Tatra Mts. plants. Nowadays present more than 300 species of vegetation occurring in submontane meadows through forest ecosystems up to and the alpine and subnivale level. Plants are planted in 8 rockeries on granite and limestone bedrock and mylonite imitation. Raised bog, fen and tall-herb floodplain vegetation are exhibited. The suitable habitats for the ecological plant groups turned up in the course of time. Fundamentals and the most important constituents of the collection are the alpine species including the endemic species and relic species.

Program počas podujatia

V sobotu 2.6.2018 majú návštevníci botanickej záhrady možnosť za bežné vstupné okrem poznávania a prehliadky rozkvitnutej kveteny na alpínach, pri potôčikoch, vodopádoch, jazierkach a rašelinisku využiť odborné sprievodcované vstupy po areáli každú celú hodinu, alebo na požiadanie
Ako sme vnikli - ukážky sadeničiek vysokohorských rastlín a ich semienok
Tvorivé dielne pre deti - deti si vytvoria kvetinkovú paletu, budú spoznávať stopy zvierat, skladať drevené 3-D puzzle, môžu za
zabaviť pri kvíze Tatranské "NAJ"., vidieť ukážky pikírovania rastlín, či naučiť sa rozpoznávať zvuky prírody, či vytvoriť si vlastný herbár