Lesnícke arborétum Kysihýbel

Opis lokality

Pôvodné aklimatizačné arborétum, slúžiace na hodnotenie rastu nepôvodných drevín, založené v roku 1900.

Adresa: N 48o27'30'' E 18o56'20''
Mesto/obec:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:7,78 ha
Nadmorská výška:530
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:sekvojovec obrovský, jedľa sicílska, makia amurská

Zaujímavosť:Založené formou nezmiešaných porastových plôšok 15 x 15 m v štyroch oddeleniach.
História:Arborétu založené v roku 1900 profesorom vtedajšej lesníckej akadémie Jánosom Tuszonom, ako následok nedostatku drevnej suroviny v oblastiach so zvýšenou banskou činnosťou.
Otváracie hodiny:Po telefonickom dohovore.
Vstupné:dospelí 2 € deti, študenti, dôchodcovia 1 €
Služby: Parkovisko,
Zodpovedná osoba:doc.Ing. Martin Slávik, CSc.
Vlastník:Národne lesnícke centrum Zvolen
Web:http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum/olspe/arboretum.aspx
Email:slavik@nlcsk.org
Telefón:+421 911 270 252

Program počas podujatia

Prehliadka arboréta s odborným výkladom