Historický park Budimír (Zámocký park)

Opis lokality

Budimírsky park je významnou plochou verejnej zelene v obci Budimír nielen z historického, ale aj záhradno-architektonického hľadiska. Ide o pomerne zachovalý komplex budov s parkom, ktorý bol významným sídlom nižšej šľachty. Park v Budimíre je národnou pamiatkou evidovanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 413/4. Od roku 2015 obec čerpá prostriedky z rôznych zdrojov na revitalizáciu a obnovu parku. V prvotnej fáze sa za stupeň obnovy zvolila čiastočná prvková obnova, zameraná na komunikačný systém, spolu s dosadbou drevín starostlivo vyberaných podľa obnovy funkcií jednotlivých priestorov. V parku bol doplnený aj mobiliár.

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,72 ha
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:platan západný (Platanus occidentalis), ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), lipa malolistá (Tilia cordata)

Zaujímavosť:Súbor historických pamiatok a historických objektov na pomerne malej ploche: starší kaštieľ, panská kúria, historická sýpka, starý evanjelický kostol - rodinná kaplnka s kryptou rodu Ujházy
História:Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park vybudovaný v druhej polovici 19. stor. (uvádza sa aj 15. stor.) Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá nadväzovala na "Paradnu drahu" a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Rastie v ňom niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan západný (Platanus occidentalis). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). O parku bol v 80. rokoch vypracovaný odborný posudok, v ktorom sa konštatuje, že v parku rastie dohromady 43 taxonov a taxanoidov drevín, z toho 5 je ihličnatých a 38 listnatých (vrátane drevín z náletu a sekundárnych ovocných výsadieb). Inventarizácia zaznamenala 144 stromov pričom sa u 129 stromov zmerali aj obvody kmeňov. Autor správy konštatoval, že park si vyžaduje úplnú rekonštrukciu spojenú s výrubom 15 značne poškodených stromov.
Otváracie hodiny:Park je možné navštíviť kedykoľvek. Je to verejný priestor, neoplotený. Počas "Víkendu otvorených parkov a záhrad" sa podujatie bude konať v sobotu, 2. júna 2018.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Zuzana Kšenžighová (Obecné informačné centrum Budimír)
Vlastník:Obec Budimír
Web:https://www.facebook.com/pg/ObecBudimir/photos/?tab=album&album_id=10152248127646987
Email:zuzana.jedinakova@yahoo.com
Telefón:0904 219 386

Program počas podujatia

2.jún 2018 (sobota): Piknik v parku. V spolupráci s obcou a miestnymi občianskymi združeniami chceme pripraviť pre občanov i návštevníkov obce oddychové popoludnie spojené s piknikom pod stromami v našom historickom parku. Piknik by sme chceli spojiť s letným kinom - premietanie filmu na fasáde staršieho kaštieľa tak ako minulý rok. Pripravené budú stánky s občerstvením a tvorivé dielne pre deti. Podujatie spojíme s Dňom detí.