Ukážková záhrada SEV SAŽP Dropie

Opis lokality

Naša prírodná záhrada slúži predovšetkým na realizáciu aktivít pre návštevníkov SEV Dropie. Je to priestor na spoznávanie krehkých prírodných vzťahov, ochutnávanie, nové zážitky, inšpirácie ale aj hry a zábavu. 4 hektárový areál SEV Dropie je zeleným ostrovom biodiverzity v poľnohospodárskej krajine Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky.

Adresa:Kolárovská 888/55
Mesto/obec:Zemianska Olča
Kraj:Nitriansky

Rozloha:4 ha
Nadmorská výška:110
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:hlavové vŕby, druhy lužného lesa, staré aj mladé ovocné dreviny, bylinková záhrada, záhrada pre opeľovače

Zaujímavosť:Infocentrum dropa fúzatého, staré hlavové vŕby, nížinný ráz krajiny s pasienkami a trávnatými plochami.
História:V roku 1986 bol objekt s veľkým areálom vybudovaný ako Záchranná stanica pre dropa fúzatého. Trávnaté plochy s rôznymi kultúrami slúžili ako aklimatizačné zvernice pre chovaných dropov. V roku 1992 vznikom SAŽP vzniklo aj Stredisko environmentálnej výchovy Dropie a činnosť sa začala orientovať viac na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Mometálne sú ťažiskovými témami SEV Dropie ochrana a tvorba poľnohospodárskej krajiny v CHVÚ Ostrovné lúky, tradičné formy hospodárenia - hlavové vŕby a výsadba tradičných ovocných aj iných drevín do voľnej krajiny, budovanie mikrobiotopov na školských areáloch pre hmyz, výsadby záhonov pre opeľovače,..
Otváracie hodiny:V pracovné dni od 8:00 -16:00, iné termíny po dohode na telefónnom kontakte Víkend otvorených parkov a záhrad: 1.6.2018 piatok 8:00 - 18:00 2.6.2018 sobota 10:00- 18:00 3.6.2018 nedeľa zatvorené
Vstupné:lektorovaná exkurzia 0,50 €/osoba/ 1 hod dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC,
Zodpovedná osoba:Katka Béresová
Vlastník:Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Web:http://dropie.sazp.sk
Email:katarina.beresova@sazp.sk
Telefón:+421 907 167 066

English summary:We operate in the Dolný Žitný ostrov (Dolný Žitný island) region, in Zemianska Olča village cadastre, in the centre of Chránené vtáčie územie (protected bird area) and Ostrovné lúky. The founder of the Centre of Environmental Education Dropie is Slovak Environment Agency (SEA) with its permanent seat in Banská Bystrica. SEA is a professional organization of Ministry of Environment of the Slovak republic. CEE SEA Dropie was created on a site of the original farmer's house at Dombó wetland, on the Dudváh river bank. The name Dropie was inherited from Rescue station Dropie, which operated until 1992. We offer attractive environmental programmes for all types of schools and for the public as well. You can discover the mysterious world of the biggest European river island - Žitný ostrov - in a form of experience and via fun activities. The pleasant area offers great opportunities for relax, organizing meetings and individual program in nature and for the public.

Program počas podujatia

Lektorovaná exkurzia po SEV SAŽP Dropie, návšteva Infocentra dropa fúzatého, tvorivé dielne pre deti- výroba minihávedníkov