Budatínsky park

Opis lokality

Budatínsky park je najstarším parkom v Žiline a širokom okolí. Jeho história je spätá s osudom hradu. Predstavuje historický park komponovaný v prírodno – krajinárskom štýle. Rozkladá sa južne až západne od Budatínskeho hradu, na sútoku riek Váh a Kysuca a má rozlohu 4,7 ha. V súčasnosti je v správe Považského múzea v Žiline, ktoré v areáli hradu a parku organizuje viacero vyhľadávaných kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť. Prostredie parku predstavuje v Žiline prvok s vysokou druhovou rozmanitosťou živočíchov. Pestré je najmä druhové zloženie vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 hniezdiacich druhov. Do Budatínskeho parku, pod košaté stromy a obzvlášť pod exoticky vyzerajúce platany, chodia radi ľudia z celej Žiliny. Na piknik, odpočinúť si, v zime na bežky alebo sa poprechádzať. Je to obľúbené miesto každodenného oddychu a športovania, kde sa dajú vychutnať romantické výhľady na zeleň a hrad.

Adresa:Topoľová 1, 01003 Žilina
Mesto/obec:Žilina
Kraj:Žilinský

Rozloha:4,7 ha
Nadmorská výška:330
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Kostru parku tvoria stáročné exempláre líp veľkolistých, platanov javorolistých a javorov horských, ktoré dominujú ako solitéry najmä na južnom trávnatom priestranstve pri brehu Váhu. Zaujímavý habitus majú torzá topoľov čiernych obrastených brečtanom. Lesnatejší charakter má park na západe a severe, kde prevažujú okrem lipovej aleje bresty horské, javory mliečne a javory poľné. Pri vstupnej bráne rastú atraktívne kultivary buku lesného a to jeho červenolistá a previsnutá varieta. Z ihličnatých druhov sú vysadené tisovce dvojradé a limby. Novými prírastkami na centrálnom priestranstve je ginko dvojlaločné a ľaliovník tulipánokvetý. Spolu rastie v parku 3o druhov stromov v počte vyše 300 exemplárov.

Zaujímavosť:Park je od roku 1963 súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom. Najmohutnejším a najstarším stromom v parku, ktorý je najstarším v regióne Žiliny je impozantne pôsobiaca lipa veľkolistá. Rastie v jeho juhozápadnej časti a má obvod kmeňa 620 cm a výšku 27 m. Jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Platan javorolistý s obvodom kmeňa 603 cm vo veku 270 rokov, ktorý nájdeme na juhozápadnom rohu hradného múru, zvíťazil v roku 2016 v celoslovenskej ankete Strom roka. V roku 2017 skončil na deviatom mieste zo šestnástich zúčastnených stromov v medzinárodnej súťaži Európsky strom roka.
História:Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. V 16. storočí bolo bezprostredné okolie hradu upravené ako záhrada, boli tu vysadené aj lipy. Bola tu kvetinová a úžitková časť pre pestovanie zeleniny a ovocia. Charakter parku nadobudlo priestranstvo okolo hradu až približne od 17. storočia. Majitelia postupne prispôsobovali jeho vzhľad dobovému vkusu. V roku 1745 prebehli veľké úpravy parku za grófa Jána Suňoga, vysadili sa cudzokrajné dreviny, najmä platany. Vznikla aj lipová aleja situovaná na hlavnej kompozičnej osi parku od zámku po rieku Kysucu. Park získal terajší charakter v polovici 19. storočia. Bol koncipovaný v prírodno-krajinárskom slohu. Park bol až do II. svetovej vojny dobre udržiavaný posledným súkromným majiteľom hradu grófom Gejzom Čákim. V prvých rokoch po vojne bolo v objekte hradu umiestnené vojsko, neskôr mal v areáli parku sklady a výrobu betónu Mestský stavebný podnik a v jeho severozápadnej časti boli súkromné záhrady. Považské múzeum v Žiline dostalo do správy hrad spolu s parkom v roku 1954, kedy bolo založené ako Krajské múzeum. V rokoch 2009 - 2010 prešiel park zásadnou revitalizáciou, ktorá mu dodala súčasný atraktívny vzhľad.
Otváracie hodiny:park je otvorený v čase: 6:00 až 22:00
Vstupné:bez poplatkov
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Květa Kicková
Vlastník:Považské múzeum v Žiline
Web:http://www.pmza.sk
Email:kickova@pmza.sk
Telefón:0903881495

English summary:The park of the Budatín castle is the oldest park in Žilina and its surroundings. It is historical park in natural-landscaped English style. It is part of the castle area near to the confluence of two rivers - Váh and Kysuca. Its area is 4,7 hectares. Nowadays 28 kinds of trees - more than 300 individual trees - grow there. Park is in the administration of the Museum of the Považie region which organises many popular events and activities in the area of the Budatín castle and park. From 1963 the park is the national cultural monument. The biggest and the highest tree is large-leaved lime which is 350 years old. Platanus hispanica with circumference of strain 603 centimetres, which grows near to the south-western corner of the castle, won slovak competition ,,Tree of the year" in 2016.

Program počas podujatia

Piatok 1.6.2018

Prednášky pre školy na tému História Budatínskeho parku a Chránené stromy v okrese Žilina spojené s praktickou exkurziou po parku a poznávaním miestnej dendroflóry.

Čas: začiatok podľa dohody, (trvanie 1,5 hodiny)

Miesto konania: Východný palác Budatínskeho hradu a park

Vstupné: 1 €

Len pre vopred objednané skupiny. Objednanie a viac informácií Ing. K. Kicková, kickova@pmza.sk, tel. č. 0903 881495

 

Nedeľa 3.6.2018

Komentované prehliadky Budatínskeho parku spojené s výstavou fotografií z histórie parku a minikurzom spoznávania tu rastúcich druhov drevín.

Čas: 14:00, 16:00 (trvanie približne 1,5 hodiny)

Miesto konania: Budatínsky park, začiatok bude v stane pri kaplnke

Vstupné: zdarma

 

Pondelok 28.5. až piatok 1.6.2018: • Prednášky pre základné a stredné školy na tému Chránené stromy a História Budatínskeho parku spojené s praktickým vyučovaním v parku

Nedeľa 2.6.2018: • Minikurz spoznávania drevín • Lektorované prehliadky Budatínskeho parku približujúce jeho históriu aj najzaujímavejšie rastlinné a živočíšne druhy, ktoré sa tu vyskytujú.