Včelárske múzeum a arborétum

Opis lokality

Záhradu Včelárskej Paseky s arborétom nektárodajných drevín charakterizuje predovšetkým prirodzené prepojenie významu včiel pre rastliny pri tvorbe semien a plodov a zároveň významu kvetov a stromov pre včely. Záhrada so skanzenom je zároveň pripomenutím úsilia generácií včelárov, ktoré tento areál budovali od roku 1929. V súčasnosti je záhrada využívaná včelármi aj laickými návštevníkmi, ktorí tu celoročne nachádzajú oddych a inšpiráciu. Návštevníkov tu čaká množstvo informácií o živote včiel, expozície so včelárskymi artefaktami a príjemne strávený deň v priateľskom prostredí.

Adresa:GPS: 48.199049,17.511256 (3,5 km od obce Kráľová pri Senci, pri odbočke "Lúčny dvor")
Mesto/obec:Kráľova pri Senci
Kraj:Bratislavský

Rozloha:10 ha
Nadmorská výška:128
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Okrem oddychu a množstva informácií o včelách tu nájdete aj netradičné dreviny z ďalekých krajín ako tulipánovník, či platany, ale aj alej pamätných líp a mnohé ďalšie druhy drevín plniace vzdelávaciu a sadovnícko-krajinársku funkciu.

Zaujímavosť:Vo veľkom historickom včelíne je zavesená nadrozmerná maketa včely, ktorú režisér Juraj Jakubisko použil pri filmovaní Tisícročnej včely. Venoval ju včelárom z vďaky za zapožičané úle a včelársky inventár. V areáli sú umiestnené historické úle v tvare domčekov, kostolov, a figurálnych sôch, ako aj samotné včelíny charakteristické pre rôzne územia Slovenska.
História:V roku 1926 požiadal zakladateľ Paseky JUDr. Ján Gašperík v mene slovenských včelárov Pozemkový úrad o pridelenie cca 8 hektárov z veľkostatku na puste Jánovce pri Pustých Úľanoch z pôvodného majetku grófa Jána Pálffyho. Včelári si svojpomocne yyzbierali peniaze na vykúpenie pozemkov a v roku 1929 začali zveľaďovať pôvodnú oráčinu a budovať prvé stavby podľa projektov známeho architekta a včelára Juraja Tvarožka. Ich snaha sa vyplatila a už po pár rokoch tu vzniklo vzorové hospodárstvo, ktoré produkovalo sadenice nektárodajných stromčekov, ovocné sady, ale aj výroba úľov a školiace stredisko. Po krátkom prerušení činnosti spôsobenom vojnovými udalosťami sa z objektu stalo včelárske učilište a v roku 1970 sa tu začal budovať najväčší včelársky skanzen v strednej Európe. Skanzen a včelárske múzeum do dnešných čias slúžia návštevníkom, aby sa oboznámili s históriou včelárstva na Slovensku ale aj zákonitosťami života včiel.
Otváracie hodiny:celoročne, 9:00-18:00 hod Návšteva zariadenia je zvlášť vhodná pre rodiny s deťmi a cyklistov, ktorí tu môžu okrem prechádzok v areály a prezretia expozícií využiť aj posedenia s opekaním pri ohni.
Vstupné:vstup zdarma.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Vlastník:Slovenský zväz včelárov
Web:http://www.vcelarskapaseka.sk
Email:jurickova@bardata.sk
Telefón:0905 436 414

English summary:The Bee-keeping Museum and Garden with the nectar tree woods is characterized by the natural connection of the importance of bees for plants in the formation of seeds and fruits, as well as the importance of flowers and trees for bees. The garden with the open-air museum is also a reminder of the efforts of generations of beekeepers that have been building this site since 1929. At present, the garden is used by beekeepers and visitors who are coming for recreation and inspiration purposes. Visitors will find a lot of information about a bee life and a pleasant stay in a friendly environment. Commented history and guiding: on Saturday and Sunday at 10:00 and 14:00.During the Open Garden Squares Weekend there will be held also two professional events - bee queen-breeding course and clay bee-hive creation course.

Program počas podujatia

2.6.2018 (sobota) - 3.6 2018 (nedeľa) : komentované prehliadky o histórii areálu a sprevádzanie o 10:00 a 14:00 hod. Individuálni návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou budovania múzea a arboréta aj prostredníctvom náučných panelov. Z náučného včelárskeho chodníka získajú množstvo informácií o živote včiel a význame včelích produktov. Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad tu budú prebiehať zároveň aj dve odborné podujatia –kurz chovu včelích matiek a kurz výroby hlinených úľov.

.