Deň otvorených modranských záhrad - POZOR - podujatie je 9.6.2018 !

Opis lokality

Roku 2018 otvárane v meste Modra 5.ročník podujatia Deň otvorených modranských záhrad v termíne 9.6. s témou Prírodná záhrada. Okruh otvorenými záhradami prechádza mestom Modra, časťou Kráľová a Harmóniou, vedie aj cestami nevhodnými pre motorové vozidlá, vrelo sú odporúčané bicykle.

Adresa:18 záhrad a lokalít
Mesto/obec:Modra
Kraj:Bratislavský

Druh:súkromná záhrada
Rastlinné druhy:V modranských záhradách nájdeme typický vinič a ovocnany kombinované s okrasnými drevinami, či trvalkami a letničkami. Pozrieme si aj novozaložené prírodné a permakultúrne záhrady podľa súčasných trendov.

Zaujímavosť:Tento rok bude prvýkrát otvorená Rodinná farma pod morušami, ktorá sa nachádza v časti Modra Hliny, blízko miesta postrelenia Ľudovíta Štúra.
História:Niektoré záhrady v centre mesta vyrástli vo dvoroch, ktoré uzatvárajú budovy, ktorých základy boli založené v období renesancie, v neskoršom období boli chránené hradbami proti tureckému vpádu. Hradby sa zachovali, budovy a záhrady sa prestavovali a prebudovávali. Harmónia bola vystavaná na konci 19. a začiatku 20.storočia ako rekreačná oblasť, vzdušné a slnečné kúpele pre blízku Bratislavu, záhrady vznikali pri vilách, hoteloch a penziónoch. Obec Kráľová bola pričlenená k Modre a zachovala si vidiecky charakter.
Otváracie hodiny:9.6.2018 14 hod. až 20 hod.
Vstupné:5,00 € za vstupné obdržíte leták s popisom a mapkou záhrad odznak podujatia anketný lístok s možnosťou výhry
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Zuzana Klučárová
Vlastník:súkromní vlastníci
Web:http://www.otvorenezahrady.sk
Email:klucarova.z@gmail.com
Telefón:+421905829193

Program počas podujatia

9.6.2018 od 14. do 20.hodiny je okruh otvorenými záhradami v meste Modra, na Kráľovej a v Harmónii. Každá záhrada je originálna a niečím vynímočná, okruh je vedený aj ojedinelými prírodnými lokalitami bezprostredného okolia Modry a zaujímavými zákutiami mestečka. Nakoľko je záhrad veľa a v niektorých je pripravený majiteľmi bohatý program pre deti ( animácie ) a dospelých ( napr. ochutnávka prírodných produktov zo záhrady, vína majiteľa záhrady, testovanie rastlinných olejov, alebo kávy, výstava výtvarných diel aj.), odporúčame návštevu od 14.hodiny. Začiatok prehliadky je možný v hociktorej záhrade, vhodné je navštíviť najprv jedno z kontaktných miest a zadovážiť si letáčik s mapkou a popisom záhrad a aktivít v nich. Získate aj odznak podujatia ( každoročne menený ) a hlasovací lístok ankety o najkrajšiu záhradu roka 2018. Vylosovaný návštevník bude odmenený užitočným vecným darčekom. Témou tohto ročníka sú prírodné záhrady. Na trase otvorených záhrad sú tri certifikované s plaketou Natur im Garten. Okrem nich uvidíte víťaznú záhradu z roku 2016 a z roku 2017. Od 16. hodiny je v priestorách Musique Gallery na Štúrovej ul. 21 prednáška s premietaním o prírodných záhradách. Prednášať a odpovedať na vaše dotazy bude Ing. Marianna Holušová Ružičková. Presný program sledujte na FB strankách Otvorené záhrady Modra alebo na web stránke www.otvorenezahrady.sk.

Kontaktné miesta Dňa otvorených modranských záhrad:
 záhrada č.1, Dr.Bodického 2/A, Modra,
 záhrada č.11, Štúrova ul. 61 ( oproti katolíckemu kostolu na námestí ) Modra,
 záhrada č.9, Puškinova 9, Modra Kráľová