Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Opis lokality

Topoľčiansky park sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až po jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 za obecné chránené územie. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, okrem obslužných vozidiel je uzavretý pre motorové vozidlá a je čiastočne prístupný cyklistom.

Adresa:Parková ul.
Mesto/obec:Topoľčianky
Kraj:Nitriansky

Rozloha:30,65 ha.
Nadmorská výška:220
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku sa nachádza okolo 300 taxónov drevín, z toho 80 taxónov ihličnatých drevín a 190 taxónov listnatých drevín, z ktorých viaceré sú vskutku výnimočné. Spomenúť možno medzi inými napr. 130-ročný exemplár Sekvojovca mamutieho, tri exempláre Ginkgo biloba, Čínsky javor, Tisovec dvojradý, Jedľa Nordmanova, Lieska turecká, Buk purpurový, severoamerický Dub červený, Céder atlaský, Javor mliečny a mnoho ďalších. V parku prevládajú dreviny vyšších vekových stupňov. V tesnej blízkosti parku je vybudovaná škôlka okrasných drevín, ktorá produkuje druhy nachádzajúce sa v parku. Vypestované sadenice sa používajú pri obnove parku, ale predovšetkým na predaj záujemcom z blízkeho aj vzdialeného okolia.

Zaujímavosť:Klasicistický zámok, poľovnícky zámoček, oranžéria, unikátny vodný systém, umelý vodný kanál a dômyselný systém hatí a priepustí, romantické jazierka a zákutia, aleje a lúky, starý vodojem, panské kúpalisko, labutie jazierko a mnohé ďalšie. V parku voľne žijú pávy, labute, divé kačky.
História:Prvé výsadby pagaštanov, jedlí a brestov boli pravdepodobne uskutočnené v rokoch 1800 až 1820 Jánom Nepomukom Keglevičom. Jeho syn Štefan Keglevič zavolal do Topoľčianok v roku 1860 francúzskeho záhradného architekta Georga Gillemota a ovocinára Gagea. Po roku 1870 pokračoval v parkovej výsadbe Michal Kadlicsek a za čias Habsburgovcov významný záhradník Vojtech Strnad, ktorý dal postaviť aj väčšinu jazierok a vodný systém. V jeho činnosti ho významne podporoval aj posledný majiteľ topoľčianskeho panstva Jozef August Habsburský, významný milovník ruží a javorov. Až do konca prvej svetovej vojny boli kaštiel a park majetkom Habsburgovcov. V roku 1918 sa kaštieľ, park a ich ostatný majetok stali majetkom československého štátu. V roku 1921 bol park zverený do správy Štátnych lesov v Topoľčiankach, ktoré ho spravujú s výnimkou rokov 1993-1996 (kedy bol v správe Kancelárie prezidenta) až dodnes. V roku 1923 sa zámok spolu s parkom stali letným sídlom prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý sa tu každoročne zdržiaval 2-3 mesiace v letnom období. Úpravami v tom období prechádzal zámok aj park, v parku bolo postavených viacero nových objektov, medzi nimi napríklad aj bývalá budova riaditeľstva Štátnych lesov v Topoľčiankach alebo budova Hradnej stráže. V období rokov 1924-1934 bolo v Topoľčiankach zriadené arborétum a výskumno-dendrologické záhradnícke pracovisko, čo súviselo s tým, že Arborétum v Mlyňanoch malo existenčné problémy a hrozil mu zánik. Napriek krátkej existencií malo toto pracovisko na Topoľčiansky park veľký vplyv, pretože v tomto období sa realizovali rozsiahle dosadby hlavne ihličnanov a stále zelených kríkov.
Otváracie hodiny:neobmedzene
Vstupné:bez vstupného
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:za lokalitu zodpovedá správca parku, za program v rámci VOPZ - Pavol Bobok
Vlastník:Lesy Slovenskej republiky š.p.
Web:https://www.parktopolcianky.sk
Email:webpark@parktopolcianky.sk

English summary:Beautiful english park in pictoresque village of Topolcianky has a long history rooting back to 17th century. As a logical supplement to historical castle it thrived under the house Keglevich and Habsburg, as well as serving as a summer residence for first Czechoslovak president T.G.Masaryk. It's under state administration and maintenance since 1920s, with cooperative help of our voluntary organization since 2011 as well.

Program počas podujatia

sobota 2.6.2018

Program pre verejnosť – prehliadky parku so sprievodcom

Celkovo budeme robiť tento rok štyri prehliadky parku so sprievodcom, ktorý
Vám ukáže park po historickej i botanickej stránke a vysvetlí ako funguje
naše občianske združenie.

Od 10:00 do 14:00 bude stáť na začiatku parku (pred zámkom) stretávací bod
(stolík s infomateriálmi a banner s logom a názvom nášho združenia). Od
tohoto stretávacieho bodu prehliadky v stanovených časoch začínajú a pri
ňom aj končia.

Pri stretávacom bode Vám poskytneme bezplatný infomateriál o parku a
zodpovieme prípadné otázky. Takže pokiaľ nechcete ísť so skupinou, môžete
prehliadku absolvovať s infomateriálom kľudne aj samostatne.

  • Prehliadky vždy začínajú aj končia pri stretávacom bode.
  • Prehliadky s našimi sprievodcami trvajú približne 45-60min.
  • Prehliadka so sprievodcom je bezplatná, príspevok je dobrovoľný. Každým príspevkom podporujete aktivity nášho občianskeho združenia.

Harmonogram prehliadok:

10:30 – 1. prehliadka
11:30 – 2. prehliadka
12:30 – 3. prehliadka
13:30 – 4. prehliadka


nedeľa 3.6.2018

14.00-16.00
Spomienková prechádzka parkom. Tento program je vyhradený pre
členov a brigádnikov združenia.

V prípade nepriaznivého počasia sa program ruší. V prípade menej ako troch záujemcov o
prehliadku alebo v prípade neprístojného správania sa záujemcov o prehliadku má sprievodca právo
prehliadku zrušiť, alebo účasť na nej odoprieť. Ide o bezplatné dobrovoľnícke podujatie
organizované združením PARK TOPOĽČIANKY. Návštevníci majú možnosť podporiť aktivity
nášho združenia v parku dobrovoľným príspevkom na stretávacom bode.

Združenie PARK TOPOĽČIANKY odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté zrušením
podujatia alebo prehliadky. Každý návštevník je v parku zodpovedný sám za seba a návštevou
parku akceptuje pravidlá správania sa v ňom, ustanovené správcom parku, ktorým sú
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Park je verejným priestranstvom, zároveň však chráneným miestom
a národnou kultúrnou pamiatkou, preto je potrebné sa v ňom príslušne správať.