Ukážková prírodná záhrada - Trenčín

Opis lokality

Naša školská záhrada je od ulice oddelená živým plotom. Časť záhrady tvoria ovocné stromy a bobuľové kríky, prvky lúky a malé jazierko. Úžitkovú časť záhrady tvorí úsek, kde žiaci sa učia pestovať zeleninu, bylinky, kvety. Časť záhrady je vyhradená na škôlku jabloní. V záhrade máme vlastný zdroj vody na polievanie, pričom využívame aj dažďovú vodu. Súčasťou areálu je kompost. Oddychovo- náučnú časť tvorí arborétum, ktoré využívame na učenie v prírode a relaxáciu. Arborétum tvoria listnaté i ihličnaté stromy, kríky. Nachádza sa tu pocitový chodník, bylinkový kruh, kŕmidlá a búdky pre vtákov, „domček“ pre hmyz, divoký kútik, drevený xylofón. Pri našej činnosti, obhospodarovaní dodržiavame všetky základné kritéria prírodnej záhrady.

Adresa:Ľudovíta Stárka 12
Mesto/obec:Trenčín
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:2340m
Druh:školská záhrada
Rastlinné druhy:Ginko dvojlaločné, figa

Zaujímavosť:V mesiaci máj - jún 2017 prebehla realizácia projektu "Zelené oči". Išlo o dobudovanie a dotvorenie prírodnej záhrady pre žiakov i verejnosť. Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu bolo širšie využitie a skvalitnenie interaktívneho vyučovacieho procesu, relaxácie detí z internátu v poobedňajších hodinách a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu.
História:Už od školského roku 2007/2008 je naša škola zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola. Sme držiteľmi certifikátov tohto projektu, v rámci ktorého vedieme celú našu komunitu k trvalo udržateľnému spôsobu života a s tým spojených rôznych praktických aktivít. Od roku 2015 sme držiteľmi certifikátu Prírodná záhrada.
Otváracie hodiny:1.6.2018 od 8hod do 16hod 2.6.2018 od 8hod do 16hod
Vstupné:bezplatne
Služby: Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Katarína Olišová
Vlastník:Spojená škola Internátna
Web:https://szsitrencin.edupage.org
Email:olisova.katka@gmail.com
Telefón:0949 825 425

English summary:Object description: Our school garden is separated from street by a hedge. Part of it consists of fruit-trees, berry bushes, samples of meadow and small lake. Utility part is made by stage where pupils learn how to grow up vegetables, herbs and flowers. Another part is restricted to apple tree nursery. We have own water source for pouring whereby we use the rainwater as well. Compost is the part of the area. Leisure - educational part is comprised by arboretum which is used to learning in nature and relax. Arboretum composes of broadleaved trees, coniferous trees and bushes. In this location we find Sensational path, Herb circle, feeder, nest box, "house" for insect, Wild nook and the wooden xylophone. During our activities, we follow all essential criteria of nature garden.

Program počas podujatia

1.6. 2018 (piatok) od 9hod - nafukovací hrad, rôzne pohybové aktivity ( guličkový bazén, súťaže, kolobežky), kvízové otázky na stanovištiach, komentovaný sprievod po záhrade.

 2.6. 2018 (sobota) od 8hod - komentovaný sprievod, kvízové otázky