Múzejná záhrada Mestského múzea - Fándlyho fary v Seredi

Opis lokality

Múzejná záhrada je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí Mestského múzea - Fándlyho fary v Seredi. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty.

Adresa:Ul. M. R. Štefánika 8, Sereď
Mesto/obec:Sereď
Kraj:Trnavský

Rozloha:20x20m
Nadmorská výška:128
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:"Fándlyho" nekvitnúca jabloň, javor mliečny, javor crimson king, javor horský, lipa malolistá, prunus

Zaujímavosť:"Fándlyho nekvitnúca jabloň", zreštaurovaný pilier zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia
História:V záhrade sa nachádza exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V lete sa tu konajú kultúrne podujatia, koncerty komornej a džezovej hudby. Zo záhrady sa vstupuje do pivnice - expozície Lapidárium, kde sú uložené sochy z Trojičného stĺpa, náhrobok zo starého židovského cintorína a iné kamenné pamiatky. V záhrade sa nachádza zbierka historických tehál od pána Dušana Irsáka a kamenné fragmenty z brány hostincov "Zlatý Grif" neskôr známy ako "Lichtner a "Frištaczký" V prípade požiadavky snúbencov v meste Sereď uzavrieť manželstvo vonku pod holým nebom, sú na tento účel vytvorené priestory v Múzejnej záhrade.
Otváracie hodiny:Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea. ut-so 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné:na prehliadky voľný vstup
Služby: WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mária Diková, vedúca múzea
Vlastník:Mesto Sereď/Dom kultúry: Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi
Web:http://www.muzeum.sered.sk
Email:muzeum@sered.sk
Telefón:+421317894546

English summary:Weekend of open parks and gardens, June 1 - June 3, 2018 Museum Garden of the Seredi City Museum 1 - 2 June 2018, 10.00 - 18.00 Fándly tree, history of the church and the church - a sightseeing of historical artifacts and monuments of the extinct church in the garden and the lapidarium with expert commentary. Fándly's blossoming apple tree, dapper maple, crimson king maple, mountain maple, lemon tree, prunus June 3, 2018, 4 pm Family Sunday - Theater Performance About Janko Polienko - Teatro Pimprlo

Program počas podujatia

1. júna – 3. júna 2018 Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

1. – 2. júna 2018, 10.00 – 18.00 hod. Fándlyho strom, história fary a kostola – prehliadka historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola v záhrade a lapidáriu s odborným výkladom

3. júna 2018, 16.00 hod. Rodinná nedeľa – Divadelné predstavenie O Jankovi PolienkoviTeatro Pimprlo