Park pri kaštieli v Tomášove

Opis lokality

Rozľahlý anglický park, obklopujúci barokový kaštieľ z 18. storočia.

Adresa:Majorháza 1
Mesto/obec:Tomášov
Kraj:Bratislavský

Rozloha:19 hektárov
Nadmorská výška:130
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Medzi vzácne druhy drevín patria desiatky rozvoľnených skupín borovíc čiernych (Pinus nigra) a borovíc lesných (Pinus silvestris), ktoré dopĺňajú pôvodný lužný les tvoriaci obvodovú zeleň kaštieľa. Tieto borovice tu boli vysádzané asi pred 150 rokmi. Park bol v histórií od 18. storočia z väčšej časti tvorený domácimi listnatými drevinami ako sú javory, duby, jasene, lipy, bresty a postupne pôvodnými majiteľmi kaštieľa dosádzaný cudzokrajnými druhmi drevín, ktoré si nosili z ďalekých ciest po Európe a Ázií. V parku sa nachádza množstvo introdukovanych druhov ako sú pagaštany (Aesculus hippocastanum), agáty (Robinia pseudoacacia), ktoré sa v histórií používali na výsadbu alejí. Na lúke po pravej strane nádvoria sa v priehľade vyníma veľmi vzácny strom ginko dvojlaločné (Gingko biloba), ktoré má odhadom asi 250 rokov a obvod kmeňa je úctihodných 280 cm. O kúsok ďalej sa nachádzajú dožívajúce asi 100 ročné katalpy (Catalpa bignonioides). V rozľahlom parku sa nachádzajú aj tri exempláre borievky (Juniperus virginiana), ktoré majú asi 120 rokov. Z ostatných drevín tu môžeme nájsť gleditchie (Gleditsia triacanthos), celtisy (Celtis occidentalis), bresty (Ulmus laevis, Ulmus glabra). Po vnútornom obvode nádvoria sa na novo vysadilo 16 strihaných tisov v tvare kužeľa, ktoré tu boli pôvodne v 19 storočí. V predpolí kaštieľa pred hlavným schodiskom na osi kaštieľa sa nachádza kruhový ornamentálny záhon so strihaných buxusov a letničiek. Tento záhon sa tu pôvodne nachádzal na prelome 19. až 20. storočia. V jarnom období je park posiaty farebnými kobercami kvetov ako sú snežienka (Galanthus nivalis), kvitnúce na bielo, pestrofarebne kvitne dymnivka (Coridalis cava), na žlto kvitnúce druhy blyskáč (Ficaria verna), krivec (Gagea lutea), na fialovo kvitne pľúcnik (Pulmonária officinalis), modrica (Scilla muscari) a fialka (Violla).

Zaujímavosť:Najstarší anglický park na území dnešného Slovenska, 250 ročné ginko biloba, 100 ročné katalpy, obora s danielmi
História:Park bol založený počas výstavby kaštieľa v rokoch 1766 až 1769 a vo svojej dobe bol prvým anglickým prírodno - krajinárskym parkom na území horného Uhorska. Dodnes je jeho riešenie čitateľné v pozostatkoch alejí i hadiacich sa cestičkách vedúcich do zelených zákutí. V 18. storočí ho dopĺňali kamenné skulptúry, záhradné pavilóny, skleník a rôzne iné atraktivity. Park je v súčasnosti priebežne obnovovaný novými drevinami, pričom sa zachováva jeho pôvodný ráz.
Otváracie hodiny:V nedeľu 2.6. je park celý deň prístupný pre širokú verejnosť
Vstupné:Zdarma
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Recepcia
Vlastník:Art Hotel Kaštieľ
Web:https://www.hotelkastiel.sk
Email:marketing@hotelkastiel.sk
Telefón:+421 2 209 093 00

English summary:Oldest English park in present-day Slovakia, surrounding beautiful baroque manor house from 18th century. Park is open for public on Sunday, 2 June. Tour around the park with guide starts at 14:00.

Program počas podujatia

Prehliadka parku s odborným výkladom, začiatok v nedeľu 2.6. o 14:00 hod pri amfiteátri v zadnej časti parku. Prehliadka sa uskutoční len v prípade vhodného počasia.