ZÁHRADA UMENIA

Opis lokality

Stála expozícia „Záhrada umenia“ bola realizovaná v rokoch 2002 – 2008 ako zážitková zóna s cieľom prezentovať v "záhrade" či umeleckom "parku" diela zo zbierok Galérie umelcov Spiša – gro tvoria sochy z medzinárodných sympózií, celkom 16 diel od súčasných autorov z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko).

Adresa:Zimná 46
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:„Záhrada umenia“ nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

Zaujímavosť:Unikátnosť "Záhrady umenia" v Galérii umelcov Spiša spočíva v jej polohe – tvorí nenápadnú zelenú zónu priamo uprostred mesta Spišská Nová Ves, umiestnenú hneď za renesančným domom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšou vzácnosťou je neočakávaný estetický a umelecký zážitok z vyplnenia záhradného priestoru originálnymi umeleckými dielami.
História:V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu Galérie umelcov Spiša na Zimnej ulici č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej "Záhrady umenia". Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch (2002 – 2008). V súčasnosti je expozícia sprístupnená verejnosti počas letnej sezóny od začiatku júna do konca októbra. Novinkou od roku 2016 je i tzv. Galéria pri dufarte nachádzajúca sa taktiež v exteriéri galérie.
Otváracie hodiny:Utorok - piatok 9:00 - 16:30, nedeľa 11:00 – 16:00
Vstupné:Utorok-piatok / vstupné podľa cenníka GUS. Tvorivé dielne Príroda v obraze / vstupné €1. Koncert Sambaqui / vstupné € 2. Gotika trochu inak / vstupné zdarma. Nedeľa 3. 6. 2018 / 11:00 – 16:00 / všetky expozície galérie vrátane Záhrady umenia za symbolické vstupné € 0,10
Zodpovedná osoba:Mgr. Jana Kováčová
Vlastník:Galéria umelcov Spiša
Web:http://www.gus.sk/index.php/vystavy/stale-expozicie/expozicia/zahrada-umenia
Email:sekretariat@gus.sk
Telefón:+421 53 417 46 21

English summary:The uniqueness of the ‚Garden of Art’ in the Spiš Artists Gallery is created by its location - it forms a discreet green zone right in the middle of the town Spišská Nová Ves, placed immediately behind the renaissance house, which is a national monument. Another rarity is the unexpected aesthetic and artistic experience of the original artwork in the garden area. The permanent exhibition ‚Garden of Art’ was realized within the years 2002 - 2008 as experiential zone in order to present the works from the collections of the Spiš Artists Gallery in the ‚garden’ or art ‚park’ – it mainly consists of sculptures from international symposiums, a total of 16 works by contemporary artists from five countries (Slovakia, Czech Republic, Romania, Ukraine, Poland). On 3 June 2018 (Sunday) the exhibitions in the gallery will be open and charged for only 10 cents! On 1 June 2018 (Friday) you can be creative at the workshop focused on Gothic art, free of charge.

Program počas podujatia

Pondelok – piatok 28. – 31. 5. 2018 / 9:00 – 16:30 PRÍRODA V OBRAZE - tvorivé dielne realizované v Záhrade umenia so zameraním na prírodu a geometrizmus v obraze. Inšpiráciou sa stávajú diela výstavy Bienále maľby VI.Abstrakcia / Metóda a metafora. Vstupné:1 €

Streda 30. 5. 2018 / 19:00 SAMBAQUI - koncert hudobnej skupiny z južnej Brazílie – z partnerského mesta Joinville, prezentuje najviac typický a autentický z brazílskych žánrov – „choro“, označovaný aj ako "New Orleansky jazz z Brazílie". Vstupné: € 2.

Piatok 1. 6. 2018 / 10:00 – 16:00 GOTIKA TROCHU INAK - prehliadka stálej expozície Terra Gothica, spojená s unikátnou tvorivou dielňou zameranou na gotické oblečenie, módne navrhovanie a jednoduchú výrobu gotických šiat z textílií a papiera. Vstupné: zdarma.

Nedeľa 3. 6. 2018 / 11:00 – 16:00 Všetky expozície galérie vrátane Záhrady umenia za symbolické vstupné. Výstavy v exteriéroch galérie: stála expozícia sôch v Záhrade umenia, pomník majstra Tivadara Kosztka Csontváryho a banerová výstava Zo zbierok galérie v Galérii pri dufarte; Výstavy v interiéroch galérie: stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica; aktuálne výstavy Biedermeier C+S, Bienále maľby VI.? Abstrakcia / Metóda a metafora, Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimskí tínedžeri. Vstupné: 0,10 €.

Program podujatia na Spiši:

Plagat final.pdf

Sambaqui_A4_TLAC.pdf