Lesnícke arborétum Kysihýbel

Opis lokality

S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do 4. oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov.

Adresa:Objekt sa nachádza cca 2 km od centra Banskej Štiavnice smerom na Banský Studenec.
Mesto/obec:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:7,78 ha
Nadmorská výška:530
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Sekvojovec obrovský, Jedľa sicílska, Kryptoméria japonská, Toreja kalifornská, ľaliovník tulipánokvetý, makia amurská

Zaujímavosť:najstaršie plošné výsadby uvedených druhov
História:Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913.
Otváracie hodiny:8:00-15:00
Vstupné:bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:doc. Ing. Martin Slávik, CSc., Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Vlastník:Národné lesnícke centrum Zvolen
Web:http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum/olspe/arboretum.aspx
Email:jaroslav.jankovic@nlcsk.org
Telefón:421 911 938 235, 421 905 602 874