Gaštanica

Opis lokality

Verejný priestor sa nachádza v svahovitom teréne , je prispôsobený pre relax obyvateľov v zastavanej časti mesta. Upravený priestor slúži ako oddychová relaxačná zóna s umiestneným mestským mobilárom a hracími prvkami. Dnešnú podobu má od leta roku 2017.

Adresa:Jeséniova 47
Mesto/obec:Bratislava-Nové Mesto
Kraj:Bratislavský

Rozloha:5000 m2
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Gaštan jedlý

Zaujímavosť:gaštan jedlý
História:Priestor bol značne zanedbaný, zdržiavali sa tu nežiadúce osoby. Obnova verejného priestoru bola realizovaná prostredníctvom Projektu z grantov EHP a Nórska, ktorý bol zameraný na ozdravenie a zachovanie jestvujúcej prirodzenej vegetácie jej ošetrením a doplnením novej výsadby, ktorá zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Sú tu realizované opatrenie na zadržanie dažďovej vody pozostávajúce aj zo svahových zasiakavacích pásov vybudovaných po vrstevniciach, ktoré udržujú dažďovú vodu na svahu, aby nestekala na komunikácie a do zastavanej časti. Spevnené plochy sú realizované ako priepustné z priepustného betónu, tým sa zabráni povrchovému odtoku, ktorý najmä počas extrémnych zrážok vedie k zvyšovaniu povodňového rizika, k hromadeniu vody na cestách a chodníkoch a k problémom s kanalizáciou, ktorá nestačí poňať veľké množstvo vody.
Otváracie hodiny:bez obmedzenia
Vstupné:bez vstupného
Vlastník:Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Email:dasa.effenbergerova@banm.sk
Telefón:02/49253123