Galéria Ľudovíta Fullu

Opis lokality

Záhady záhrady (výstava umeleckých diel) Výstava prezentuje prístup vybraných slovenských autorov 20. -21. storočia k problematike záhrady nielen ako téme v rámci žánru krajinomaľby, ale aj ako k výtvarnému problému. Záhrada je špecifickým útvarom, umelo organizovaným výsekom krajiny. Je vytvorená zásahom človeka a ako kreatívny počin môže byť sama umeleckým dielom. Vo výtvarnom umení býva často témou hodnou samostatného stvárnenia či prostredím pre iný žáner. Môže byť ale aj laboratóriom, v ktorom si umelci vytvárajú svoju krásu a ktoré im slúži pre odskúšanie a aplikovanie určitých výtvarných názorov, postupov, smerov a štýlov. Súčasťou výstavy sú textové informácie o jednotlivých autoroch, tvorbe a o diele s tematikou záhrady. Kurátorka: Zuzana Gažíková Trvanie výstavy 31. 5. - 22. 7. 2018

Adresa:Makovického 1, 034 01 Ružomberok
Mesto/obec:Ružomberok
Kraj:Žilinský

Druh:iná
Rastlinné druhy:Od skutočných (v záhrade) až po neskutočné (v dielach umelcov)

Zaujímavosť:Galéria je národnou kultúrnou pamiatkou.
História:Galéria Ľudovíta Fullu vznikla v roku 1969.
Otváracie hodiny:10:00 - 17:30 (denne okrem pondelka)
Vstupné:dospelí 1 € študenti SŠ, VŠ, seniori 0,70 € deti do 15 rokov 0,50 € deti do 6 rokov zdarma
Zodpovedná osoba:Mgr. Petra Feriancová Baldovíčová
Vlastník:Slovenská národná galéria
Web:https://www.sng.sk/ruzomberok
Email:petra.feriancova@sng.sk
Telefón:044 4324867

English summary:Garden Mysteries. The exhibition presents the approach of selected Slovak artists from the 20th to the 21 st century on the theme of garden, not only as a topic within the genre of the landscape, but also from the point of the artist. The garden is a specific body, an artificially organized landscape. It is created by human intervention and as a creative act it can be considered a work of art. It is often depicted in art. It can also serve as a laboratory in which artists create their beauty and apply certain visual ideas, practices and styles.

Program počas podujatia

Súčasťou prehliadky výstavy je aj vstup do záhrady Ľudovíta Fullu v objekte galérie. Tlačený interaktívny sprievodca prevedie návštevníka výstavou netradične a hravo. V sobotu 2. 6. 2018 tvorivé dielne Ručne stručne na záhradnú tému, čas 14:30 - 16:30 hod. (na dielne sa vyberá vstupné zvlášť, nahláste sa vopred)