Podhradie a jeho príbehy

Opis lokality

Východnú časť hradného kopca, priestor od Mikulášskej hradnej brány až po Chrám svätého Mikuláša, tvorí verejný park, ktorý nebol vždy parkom. Ako vyzeral tento kopec v minulosti a čo všetko sa tu odohrávalo? Ktoré osobnosti a udalosti z našej histórie sú s týmto miestom späté?

Adresa:Mikulášska 17, Bratislava - Podhradie (východná časť hradného kopca), pri soche Bosorky od Tibora Bartfaya; GPS: N 48° 08. 591´ E 017° 06. 176´
Mesto/obec:Bratislava - Staré mesto
Kraj:Bratislavský

Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:Hradný kopec bol upravený v 80. rokoch 20. storočia na park. Vysadené boli javory, lipy, gaštany, v časti bývalých záhrad sa nájdu aj ovocné stromy, prípadne v blízkosti kostola tuje a divé ruže.

Zaujímavosť:Na týchto miestach stál kostol aj s cintorínom už v 13. storočí, po bitke pri Moháči bol zbúraný. Terajší kostol sv. Mikuláša nechala postaviť vdova po uhorskom palatínovi Pavlovi Pálffym. Rodina Pálffyovcov patrila k najvplyvnejším v našom kraji a veľmi úzko je prepojená s Podhradím, kostolom, hradom i celým mestom. U Pálffyovcov pracovala v prvej pol. 17. storočia dievčina Regina Fischerin, ktorej sa začal zjavovať duch, dnes známy ako "bratislavský duch" - zosnulý richtár z Podhradia, ktorý bol pochovaný práve na vtedajšom cintoríne pri kostolíku sv. Mikuláša. Duch už u Pálffyovcov síce nestraší, ani Podhradie nie je už tým Podhradím, ktorým bývalo,ale možno je to práve genius loci tohto miesta, kto v nás pri prechádzke okolo Chrámu sv. Mikuláša a Bartfayovej Bosorky vyvolávajú ten čarovný pocit.
História:Schloßgrund alebo neskôr aj Schloßberg, ako sa v minulosti táto osada nazývala, tvorila základ pre vznik dnešnej Bratislavy. Domy neboli budované do súvislých ulíc. Každý mal naokolo voľné pozemky a vinohrady. Keď si Bratislava vybudovala mestské opevnenie, toto územie sa stalo takpovediac útočiskom pre privandrovalcov, remeselníkov a neskôr, v 16. storočí, aj židovskú komunitu. Výnimočná poloha medzi hradbami mesta a hradbami hradu, ako aj rôznorodosť obyvateľstva, ktoré tu žilo, poznačili vývoj tejto lokality.
Otváracie hodiny:Sobota 2.6.2017, Nedeľa 3.6.2017 - vždy o 10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30 (komentovaná prehliadka v SJ) - vždy o 11:30 a 15:00 krátky príbeh pre deti (o bratislavskom duchovi alebo bratislavských bosorkách, v SJ) - Vždy o 14:00 komentovaná prehliadka vo FJ - Vždy o 14:30 komentovaná prehliadka v NJ
Vstupné:Dobrovoľný príspevok
Zodpovedná osoba:Andrea Turanská
Vlastník:BA - Staré mesto
Email:aturanska2015@gmail.com
Telefón:00421944381601

Program počas podujatia

Sobota 2.6.2018, Nedeľa 3.6.2018
-    10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30 komentovaná prehliadka v SJ
-    11:30 a 15:00 krátky príbeh pre deti (o bratislavskom duchovi alebo bratislavských bosorkách, v SJ
-    14:00 komentovaná prehliadka vo FJ
-    14:30 komentovaná prehliadka v NJ

 

Počas komentovanej prehliadky (približne 20-30 min) sa budeme venovať okoliu Chrámu sv. Mikuláša, jeho minulosti i súčasnosti, ako aj samotnému chrámu. Počas celého podujatia sú vítané aj deti - môžu si prísť vymaľovať svoju bosorku alebo nakresliť bratislavského ducha. Prácu s deťmi zastrešia dámy z Centra voľného času Kulíškova 6. Počas individuálnej prechádzky vám pomôžu zorientovať sa rozmiestnené informačné letáky.