Lurdská jaskyňa

Opis lokality

Najväčšia a najvýznamnejšia lurdská jaskyňa na Slovensku dômyselne vybudovaná v priestore starého opusteného kameňolomu na Hlbokej ceste. Tiché a príjemné meditatívne miesto s atmosférou lesoparku. V centrálnom skalnom výklenku sa nachádza socha Lurdskej Panny Márie z kararského mramoru. Bočné steny sú pokryté viac ako 4200 ďakovnými kamennými tabuľkami. Popri hornom okraji areálu vedie prírodný kamenný Chodník arcivojvodkyne Izabely - starý prístup ku Kaplnke sv. Jozefa a Kostolu Panny Márie Snežnej. Z Hlbokej cesty do areálu lurdskej jaskyne vedú tzv. Šándorove schody, nazvané na pamiatku syna zakladateľky jaskyne.

Adresa:Hlboká cesta (Nachádza sa v MČ BA Staré mesto pri kostole Panny Márie Snežnej, vchod je cez schody na Hlbokej ceste. )
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:38 árov
Nadmorská výška:225
Druh:iná
Rastlinné druhy:Dreviny na plytkej skalnatej pôde svahov bývalého kameňolomu. Mnohé z nich spontánne tu vyrastené, sú ukážkou druhov typických pre sutinový les. Prevláda javor mliečny, javor poľný, jaseň štíhly, lipa malolistá, brest menší.

Zaujímavosť:Starobylý strom - javor mliečny ešte z čias, keď tu bol opustený kameňolom. Tvorí dominantný prvok v prednej časti areálu a jeho konáre vytvárajú zelenú klenbu nad lavičkami.
História:Lurdskú jaskyňu nechala vybudovať grófka Gabriela Szapáryová, inšpirovaná miestom zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch. Areál vznikol zušľachtením zarasteného kameňolomu v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a slávnostne otvorený 18. 9. 1892. Pôvodná socha Panny Márie bola II. svetovej vojne nahradená novou mramorovou od akad. sochára Fraňa Gibalu.
Otváracie hodiny:areál je stále otvorený
Vstupné:vstup voľný
Zodpovedná osoba:br. Dominik Roman Letz OP
Vlastník:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Kalvária
Web:http://www.kalvaria.sk/jaskynka.htmlhttp://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/sr-bratislava-hlboka-cesta-lurdska-jaskyna/
Email:domletz@hotmail.com
Telefón:02/20707941

Program počas podujatia

Prehliadka s prednáškou o Lurdskej jaskyni (br. Dominik R. Letz):
- sobota: 13.00, 16.00, 17.30
- nedeľa: 16.00, 17.30
Čas prednášok časovo nadväzuje na program na neďalekom Kalvárskom vrchu (pozri tam).
Po prednáškach odporúčame návštevu Farskej záhrady Bratislava - Kalvária (pozri tam) nad Lurdskou jaskyňou s impozantným platanom javorolistým.
V sobotu od 15.00 do 15.45 bude v Lurdskej jaskyni modlitba ruženca v rámci Fatimskej soboty.