SKALNÝ NOS V ZUCKERMANDLI

Opis lokality

Skalný nos sa nachádza v lokalite Zuckermandel, tento skalný výbežok je súčasťou hradného brala, ktoré sa dvíha do výšky 200 m. Celé Hradné bralo je súčasťou Malých Karpát, časti Bratislavské predhorie. Skalný výbežok tak predstavuje najjužnejšiu časť Malých Karpát. Zapojenie tohto prírodného prvku do novej mestskej štvrte bolo pre krajinnú architektúru veľkou výzvou. Proces mal niekoľko fáz. Na začiatku bol botanický výskum, potom nasledovali hrubé terénne úpravy, ktoré dali celému priestoru základný tvar. Počas terénnej úpravy bol terén upravený na dve terasy, ktoré sú spojené pomerne strmými svahmi. Poslednou etapou bol návrh zloženia druhov, ktorý definuje celkový vzhľad priestoru. Cieľom bolo zachovať jeho prirodzenú kvalitu a zapojiť skalný nos do novej mestskej štvrte tak, aby bol prechod z mestského prostredia k prírodnému hladký a prirodzený. Na tento účel bola vytvorená špeciálna zmes bylín a tráv, inšpirovaná druhovým zložením a sfarbením prírodných spoločenstiev skalného nosa. Dolnou terasou prechádza náučný chodník, prístupný schodmi z námestia a jeho trasa pokračuje na betónovom opornom múre, priamo na telese hradného brala. Na trase chodníka sú umiestnené panely s textami o území Zuckermandla a jeho zaujímavostiach.

Adresa:Žižkova
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:1700 m2
Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:Skalný nos je významný z prírodovedného hľadiska, lebo predstavuje locus classicus - miesto prvého opisu druhu skalničník guľkovitý (Jovibarba globifera). Skalné svahy nad Žižkovou ulicou sú v súčasnosti podľa odbornej literatúry poslednou lokalitou výskytu skalničníka guľkovitého srstnatého na území Bratislavy.

Zaujímavosť:Lokalita je zaujímavá z prírodovedného hľadiska ako posledná lokalita výskytu skalničníka guľkovitého srstnatého na území Bratislavy. Zaujímavé je zapojenie prírodného prvku Skalného nosa do modernej mestskej štvrte.
História:Krajinno-architektonická úprava je nová, dokončená bola v roku 2017.
Otváracie hodiny:je to verejný park, ktorý je otvorený pre verejnosť 24/7
Vstupné:žiadne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Mgr. Martin Vrba
Vlastník:Zuckermandel byty, s.r.o., Danube Facility Services, s.r.o.
Web:http://www.zuckermandel.sk
Email:vrba@jtre.sk
Telefón:0902 934 300

English summary:Rocky outcrop Skalný nos (‘Rock Nose‘) is located in the Zuckermandel area and is part of 200-metre high Castle Gate, comprising the southern-most part of the Small Carpathians - Bratislava foothills. Incorporating this distinctive natural element into the new city district represented a key challenge for the landscape architects. This process had several phases: initial botanical research was followed by rough landscaping to give a general outline; the terrain was then modelled into two terraces connected by relatively steep slopes; the final stage was selecting the flora composition - which would define the area’s aesthetics. The aim was to retain natural qualities while integrating Skalný nos into the new urban neighbourhood - enabling a smooth transition from urban environment to this authentic feature. To achieve this goal, a unique mixture of herbs and grasses was created - inspired by Skalný nos‘s species profile and original palette. An educational walkway passes along the lower terrace - accessible via steps from the square - and continues directly to Castle Gate. The walkway features several information boards to give visitors interesting insights about the Zuckermandel area and its numerous attractions.

Program počas podujatia

Pri vyslovení mena štýlovej mestskej štvrte Zuckermandel aj Vy pocítite sladkú chuť v ústach. Pozývame Vás na prehliadku výnimočného prírodného útvaru Skalný nos s odborným výkladom počas oboch dní o 13:00, 15:00 a 17:00 s celou kopou sladkých prekvapení.

V sobotu 2.3. o 11:00 h Vás prevedie náučným chodníkom krajinná architektka Tamara Reháčková.