Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Opis lokality

Naša prírodná záhrada slúži predovšetkým na realizáciu aktivít pre návštevníkov SEV Dropie. Je to priestor na spoznávanie krehkých prírodných vzťahov, ochutnávanie, nové zážitky, inšpirácie ale aj hry a zábavu. 4 hektárový areál SEV Dropie je zeleným ostrovom biodiverzity v poľnohospodárskej krajine Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky. Dôležitou funkciou záhrady je vytváranie nových a starostlivosť o prirodzené potravné, hniezdne a úkrytové biotopy pre živočíchov. Nájdete u nás krásne hlavové vŕby, prirodzené jazierko s brehovými porastmi, fragment lužného lesa, bylinkovú, trvalkovú a dažďovú záhradu, ovocný sad, prirodzené živé ploty, rôzne biotopy pre živočíchov- hmyzie hotely, búdky pre vtákov a netopiere, divé kúty.

Adresa:Kolárovská 55/888
Mesto/obec:Zemianska Olča
Kraj:Nitriansky

Rozloha:4 ha
Nadmorská výška:109
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:Staré hlavové vŕby, tradičné druhy ovocných drevín, pôvodné druhy lužných lesov, bylinky a koreniny.

Zaujímavosť:Programy na prezentáciu regiónu a historických špecifík- hlavové vŕby, staré roľnícke usadlosti- tane, pôvodné tradičné ovocné dreviny, svet "Lúk".
História:SEV SAŽP Dropie vzniklo v roku 1993 prebudovaním záchrannej stanice dropa fúzatého na mieste starej pôvodnej tane. Tane boli typickou formou osídlenia- žitnoostrovských samôt na "Lúkach". Od roku 1993 prebiehajú v SEV SAŽP Dropie rôzne environmentálne programy pre deti, žiakov aj dospelých. V roku 2016 sme získali certifikát prírodnej ukážkovej záhrady.
Otváracie hodiny:31.5. piatok 8:00 - 18:00 1.6. sobota 10:00- 22:00 2.6. nedeľa 10:00- 12:00
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC,
Zodpovedná osoba:Mgr. Lilla Szabóová
Vlastník:Slovenská agentúra životného prostredia
Web:dropie.sazp.sk
Email:lilla.szaboova@sazp.sk
Telefón:0915576296

English summary:Dropie - Centre of Environmental Education is located "in the heart" of Protected Bird Area Ostrovné Lúky. Its area of 4 ha covers beautiful natural pond with head willows, floodplain forest, herb garden and rain garden, orchard, hedges, different habitats for animals, insect hotels and birdhouses. In the past the area was known and used as a homeland for typical birds of lowland solitudes - Great Bustard. Program for visitors: Open Air exhibition of old photographs from Old Ray Island - the world of meadows, a meadow labyrinth, hand-made workshops, making flower bombs. opening hours: 31st May - 8 a.m. - 6 p.p. 1st June - 10 a.m. - 10 p.m. 2nd June - 10 a.m. - 12 p.m.

Program počas podujatia

Každú celú hodinu lektorovaná exkurzia po prírodnej ukážkovej záhrade.
1.6. o 20:00 prezentácia a diskusia Starý Žitný ostrov- svet Lúk.
Počas celého podujatia: Open Air výstava historických fotografií Starý Žitný ostrov- svet Lúk, Lúčny labyrint s poznávaním divorastúcich bylín, Ochutnávka bylinkových limonád a ďalších rastlinných maškŕt, Tvorivé dielne- výroba minihávedníkov (rôznych úkrytov pre hmyz z recyklovaných materiálov), výroba letničkových kvetinových bômb.