Chránený areál Hrádocké arborétum

Opis lokality

Arborétum sa nachádza v katastrálnom území mesta Liptovský Hrádok na 49°02´ severnej zemepisnej šírky a 19°43´ východnej zemepisnej dĺžky, priamo v severnej časti mesta obkľúčené zástavbou sídlisk. Nadmorská výška Hrádockého arboréta dosahuje 640,96 m.n.m. v najnižšom bode a 646,36 m.n.m. v najvyššom bode. Orograficky patrí k západnému výbežku pohoria Kozie chrbty a jej časti, nachádzajúcej sa na dne Liptovskej kotliny na starších treťohorných usadeninách flyšového rázu, ktoré mohutneli vo štvrtohorách fluvioglaciálnymi nánosmi tvorenými hrubými okruhliakovými štrkmi, pieskami a hlinami uloženými na dolnom toku rieky Belej. Pôda arboréta je piesčito-hlinitá, priepustná, 30 až 50 cm hlboká, s minimálnou humusovou vrstvou, svieža s mohutným podložím štrku tatranskej žuly. Patrí do typu nivných pôd, stredne podzolovaných s kyslou pôdnou reakciou a malou zásobou fosforu a draslíka.

Adresa:Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Rozloha:7,24 ha
Nadmorská výška:641
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Borovice balkánske (Pinus peuce) dovedené z botanickej záhrady Banskej Štiavnice a vysadené pri založení Hrádockého arboréta v roku 1886, smreky omorikové (Picea omorica) a ďalšie zaujímavé druhy: Crataegus succulenta, Euonymus alatus, Acanthopanax senticosus, Liriodendron tulipifera, Tsuga diversifolia, Comptonia peregrina...

Zaujímavosť:Ide o jedno z najvyšších položených arborét v Európe.
História:Už v roku 1796 sa v okolí sídla prvej lesníckej školy začína budovať dekoratívny anglický park o výmere približne 20 ha, postupne ale schátral. Po obnovení tradície lesníckeho školstva v roku 1886 sa začalo pod vedením vtedajšieho riaditeľa novovytvorenej Horárskej školy, Rudolfa Benköoho, pravdepodobne v rokoch 1886 až 1888, aj so zakladaním lesníckeho botanického parku. Pôvodná výmera parku bola 27,17 ha. V roku 1928 sa následkom výstavby objektov Výskumného ústavu včelárskeho znížila výmera arboréta na 23,21 ha. Rozkvet arboréta nastal najmä po roku 1928, kedy školu viedol Bohuslav Procházka. Ten v rokoch 1920 až 1933 uskutočňoval mnohé výsadby cudzokrajných drevín a pokračoval tak v diele začatom Rudolfom Benköom. Po preložení riaditeľa Bohuslava Procházku koncom júna 1933 do Jemnice na Morave, nastal pokles záujmu starostlivosti o arborétum. Z pôvodnej výmery arboréta 27,17 ha ostalo len 7,24 ha. V roku 1962 postihla arborétum snehová a vetrová kalamita, ktorej padlo za obeť 456 stromov, najmä v severnej časti. Pod vedením učiteľa lesníckej školy p. Jozefa Švandu bolo v rámci práce SOČ vypracovaných niekoľko prác za účelom inventarizácie zbierkových fondov. V roku 1974 bolo evidovaných 173 taxónov, v roku 1977 to bolo 187 taxónov a v roku 1984 už 320 taxónov domácich a cudzokrajných drevín. V súčasnej dobe po poslednej inventarizácií ukončenej dňa 01.09.2016 sa v arboréte nachádza 746 taxónov drevín. V roku 1975 sa objavili prvé požiadavky o štátnu ochranu arboréta sformulované učiteľom Jozefom Švandom. Tieto snahy boli korunované úspechom a od 1. decembra 1982 bolo arborétum vyhlásené za chránenú študujú plochu. V rokoch 1983 až 1985 bol na požiadanie vtedajšieho správcu arboréta Ing. Ondreja Makaru vypracovaný kolektívom autorov VŠZ v Brne pod vedením prof. Ing. Ivara Otrubu, CSc., nový projekt rekonštrukcie arboréta a v súčasnosti prebieha jeho aktualizácia.
Otváracie hodiny:Prvá lektorovaná prehliadka arboréta bude dňa 01.06.2019 od 9:00 do 11:00 hod. Druhá lektorovaná prehliadka arboréta bude dňa 01.06.2019 od 11:00 do 13:00 hod.
Vstupné:Bezplatne
Služby: Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Jozef Meluš, PhD.
Vlastník:Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie Liptovský Hrádok
Web:http://www.slslhr.sk/zoznam-taxonov-drevin
Email:melusj@pobox.sk
Telefón:0904/105383

English summary:The arboretum in Liptovský Hrádok is situated in a built up area in Lipt. Hrádok. It is on the border of the temperate climatic area, of the humid subarea, of the temperate and humid area with cool or cold winter and of the cold area 643 m above the sea leval. Arboretum in Liptovský Hrádok is unique of its kind in Europe despite its small area of 7,03 ha, it is the highest evelation arboretum in Central Europe and contains the third largest collection of three species in Slovakia, therefore the law should be given our attention.

Program počas podujatia

Lektorovaná prehliadka arboréta.

2.júna 2019 - budú pred arborétom aktivity pre deti

Arborétum je zapojené do pečiatkovej súťaže v rámci okruhu "Záhradami Liptovského Hrádku a SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši".

Viac info na plagáte TU:http://www.vopz.sk/user_files/VOPZ_Plagat A3_LH_2019.jpg