Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

Opis lokality

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. V arboréte je sústredená mimoriadne bohatá zbierka, ktorá patrí k jedinečným kolekciám živých dlhovekých organizmov na území Slovenskej republiky. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä domáce (pôvodné) druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Odborná orientácia Arboréta Borová hora na pôvodnú dendroflóru s osobitým zameraním na dendroflóru Slovenska mu dáva punc jedinečnosti a originálnosti.

Adresa:Borovianska cesta 2171/66, 960 01 Zvolen
Mesto/obec:Zvolen
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:47,89 ha
Nadmorská výška:291
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Breza svalcovitá, hloh Lindmanov, vzácne druhy a krížence jarabín, borovica limbová, staré regionálne odrody ruží, botanické druhy ruží

Zaujímavosť:V zbierke drevín Arboréta Borová hora nachádzame nespočetné množstvo foriem, ktoré pochádzajú z prirodzených lokalít ich výskytu v Slovenskej republike. Medzi najhodnotnejšie patria populácie brezy svalcovitej (125 pôvodov), pôvodnej na severovýchodnom Slovensku, ktorej výskyt dokumentuje južnú hranicu prirodzeného areálu rozšírenia tejto vzácnej dreviny. Medzi významné morfologické odchýlky možno zaradiť široko kužeľovitý pomaly rastúci smrek obyčajný 'Poľana', prísne praslenovitý 'Papradno', zakrsnutý 'Chom' alebo 'Mikulášovice'. Z pôvodov borovice lesnej sú zaujímavé 'Šaštín' s pokrúteným kmeňom, 'Pravno' s plazivým rastom. Z listnáčov sú zaujímavé zakrsnuté formy hraba obyčajného 'Drobec', 'Borová' alebo zlatožltá lipa európska 'Zlata'. V zbierke ruží sa okrem iných regionálnych odrôd archivuje aj 50 odrôd ruží vyšľachtených Rudolfom Geschwindom. V zbierke rododendrónov je archivovaných 22 botanických druhov rododendrónov. Hybridné rododendróny sú zastúpené 63 kultivarmi stálozelených rododendrónov a opadavých azaliek so širokým spektrom farieb. Veľmi cenené sú kultivary druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikli šľachtením v Průhoniciach (´Antonín Dvořák´, A. S. Tarouca´, ´Humoreska´, ´Lajka´, ´Luník´, ´Otava´ ai.).
História:Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965 s cieľom vytvoriť priestor a podmienky pre praktickú výučbu v biologických vedných disciplínach na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene. Zbierka drevín, ktorá vznikla ako prvá spĺňa požiadavky pedagógov na výučbu lesníckej dendrológie a jej príbuzných odborov. Prioritou výsadieb nových jedincov drevín sa postupom času stala prísna znalosť pôvodu najmä autochtónnych drevín (lokalita, nadmorská výška, orografický celok, geografické koordináty), ktorá určuje ich širokú morfologickú a geografickú variabilitu v prirodzených podmienkach lesných ekosystémov Slovenska, resp. strednej Európy. V zbierke drevín sa nachádza 129 rodov, 487 druhov viac ako 1 000 foriem a kultivarov a viac ako 1 500 geografických pôvodov. V roku 1970 pribudli k zbierke drevín aj Zbierka ruží a Zbierka kaktusov a sukulentov. Zbierka ruží je zameraná na odrody vyšľachtené najmä na území Česka a Slovenska, alebo šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území. V zbierke je sústredných takmer 800 odrôd ruží a viac ako 80 druhov botanických ruží v počte 4 000 ks kríkov. Zbierka kaktusov a sukulentov zahŕňa takmer 500 druhov v počte 1 000 jedincov. Areál arboréta mal pri založení rozlohu 28,38 ha, dnes je výmera arboréta takmer 48 ha.
Otváracie hodiny:01.06.2019 -sobota od 9,00 h.do18,00 h. 03.06 - 07.06.2019 - pondelok - piatok od 7,00 h. do 16,00 h. 08.06. - 09.06.2019 - sobota a nedeľa od 9,00 h. do 18,00 h.
Vstupné:Dospelí 2 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 1 € Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., riaditeľ
Vlastník:Technická univerzita vo Zvolene
Web:www.arboretum.sk
Email:arboretum@tuzvo.sk
Telefón:045/5320 814, 5320 816

English summary:The Arboretum Borova hora is a research and development workplace of Technical University in Zvolen. In contrast to other similar establishment there are mainly native tree species growing here in Slovakia forests. The arboretum activity is focused on collecting and archiving of tree species (Tree species collection), roses (Collection of roses) and cacti (Cacti and suculent collection). Program: The collection of roses excursion with expert comment on 10.00 and 14.00.

Program počas podujatia

Program 1.06.2019 si môžete pozrieť TU:http://www.vopz.sk/user_files/Dni ruží - 1.6.2019.pdf

1.6.2019 bude arborétum otvorené od 9.00-18.00 hod. bez vstupov sodborným výkladom

Prehliadka rozária s odborným výkladom bude len cez víkend a to 8.6 a 9.6.2019 v čase o 10,00 hod a 14,00 hod. v obidva dni v týchto časoch.DNI RUŽÍ na stiahnutie TU:http://www.vopz.sk/user_files/DNI RUŽÍ_2019_1-page-001.jpg