Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi

Opis lokality

Múzejná záhrada je prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií na nádvorí múzea. Nachádza sa tam exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď.

Adresa:Ul. M. R. Štefánika 8
Mesto/obec:Sereď
Kraj:Trnavský

Rozloha:700 m2
Nadmorská výška:129
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:"Fándlyho" nekvitnúca jabloň, javor mliečny, javor crimson king, javor horský, lipa malolistá, prunus

Zaujímavosť:Zo záhrady sa vstupuje do renesančnej pivnice bývalej fary (dnes expozície múzea) - Lapidária, kde sú uložené sochy z Trojičného stĺpa a iné kamenné pamiatky z histórie Serede. V záhrade sa nachádza zbierka 96 historických tehál od pána Dušana Irsáka.
História:V záhrade sa nachádza exteriérová expozícia zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď. Prezentovaný je jeden z viacerých oporných pilierov svätyne kostola, ktorý bol zakonzervovaný. Vedľa novoveká farská studňa s hladinou vody v hĺbke 6,5 m. V záhrade sú tiež vystavené zaujímavé kamenné artefakty. V lete sa tu konajú kultúrne podujatia, koncerty. V prípade požiadavky snúbencov v meste Sereď uzavrieť manželstvo vonku pod holým nebom, sú na tento účel vytvorené priestory v Múzejnej záhrade.
Otváracie hodiny:1. - 2. jún 2019, 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Bezbariérový prístup, WC,
Zodpovedná osoba:Mária Diková
Vlastník:Mesto Sereď/Mestské múzeum v Seredi
Web:www.sered.sk, www.muzeum.sered.sk
Email:muzeum@sered.sk
Telefón:+421 31 789 4546

English summary:The Sereď City Museum was founded on its citizens’ initiative and opened on December, 15th 2004. It is located in the building of a former Roman Catholic Parish Building, today known as Fándly's Parish Building. The museum was founded by the Town of Sereď. Water Castle Šintava - is the main exhibition of the Town Museum in Sereď. The museum garden serves as a continuation of the exhibition in the parish courtyard. It includes the preserved foundations of the pillar of the extinct medieval church from the 14th century. A parish brick well with a water level of 6, 5 m was discovered nearby. Interesting stone artefacts collected in the garden. Opening hours:Tuesday - Saturday 10h00 - 18h00, barrier-free access. The Program: June 1, 2019, 10h00 - 18h00 J. Fándly's Blossoming Apple Tree, the history of the rectory and the church - a tour of historical artefacts and monuments of the extinct church in the garden and lapidary with expert commentary June 2, 2019 Family Sunday 16h00 - 17h00, Theatrical performance Princess Rosemary - Teatro Pimprlo 17h00 - 18h00, Playing in the garden, creative workshop Who or what is in the garden?

Program počas podujatia

1. júna 2019, 10.00 – 18.00 hod.
Fándlyho nekvitnúca jabloň, história fary a kostola – prehliadka historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola v záhrade a lapidáriu s odborným výkladom
2. júna 2019
Rodinná nedeľa
16.00 hod. – 17.00 hod. – Divadelné predstavenie Princezná Rozmarínka – Teatro Pimprlo
17.00 hod. do 18.00 hod. – Hranie v záhrade, tvorivá dielňa Kto alebo čo je v záhrade?