Historický (zámocký) park Budimír

Opis lokality

Historický park v obci Budimír je významnou plochou verejnej zelene v centre obce a je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR - NKP č. 413/4. Centrum parku tvorí plocha, pôvodne štvorcového pôdorysu – "Paradni dvor", na ktorej sa nachádza súbor historických budov (kaštieľ, kúria, sýpka). Odtiaľ vedie prístupová cesta ku kaštieľu. Súčasťou parku bol aj ovocný sad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovali takmer žiadne pôvodné dreviny. Na okraji parku - pri ceste (Starej drahe) dali koncom 18. storočia členovia šľachtického rodu Ujházy postaviť rodinnú kaplnku s kryptou. V roku 2014 prešiel park rozsiahlou obnovou - boli vybudované chodníky, osadený nový mobiliár, odstránené náletové dreviny a vysadené nové. V roku 2017 bol zrekonštruovaný starší kaštieľ, v roku 2019 prebieha obnova strechy na panskej kúrii. V letných mesiacoch je plánovaná obnova amfiteátra v južnej časti parku.

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,72 ha
Nadmorská výška:209
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku rastie niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať, 1980 - 1981). Parku dominuje mohutný platan západný (Platanus occidentalis). Ďalšími cennými drevinami v tomto parku sú ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), úzky pyramidálny dub (Quercus robur cv. "Fastigiata"), vysoká lipa malolistá (Tilia cordata) a niekoľko mohutných líp zelených (Tilia euchlora). Blízko "Paradneho dvora" rastie pekná breza ovisnutá Youngova (Betula pendula cv. "Youngii"). V blízkosti starého evanjelického kostola rastie javor mliečny Schvedlerov (Acer platanoides cv. "Schvedleri"), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), ginko dvojlaločné, smrek biely (Picea glauca). Ďalej v parku rastú agát srstnatý (Robinia hispida), smrekovce (Larix decidua), brest väzový (Ulmus laevis), agát biely (Robinia hispida), pagaštan (Aesculus hippocastanum) a jaseň štíhly. Na južnom svahu pod kúriou vedľa potoka upúta pozornosť svojim zvláštnym tvarom stará tuja (Thuja accidentalis). V parku rastie aj niekoľko starých ovocných stromov ako sú slivka čerešňoplodá pravá, orech kráľovský a pri už dávno neexistujúcom včelíne viacero starých jabloní.

História:Pôvodne anglický park bol vybudovaný v druhej polovici 19. stor. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za "furmancom" nadväzovala na "Paradnu drahu" a ovocnú záhradu. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond.
Otváracie hodiny:14:00 - 23:00 h
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Zuzana Kšenžighová
Vlastník:Obec Budimír
Web:https://www.facebook.com/pg/ObecBudimir/photos/?tab=album&album_id=10152248127646987
Email:zuzana.jedinakova@yahoo.com
Telefón:0904 219 386

Program počas podujatia

od 14:00 h "Piknik v parku"
Oslava Dňa detí
Súťaže, hry a rôzne aktivity pre deti
Po zotmení (cca od 21:00 h) premietanie filmu v "letnom kine"