Botanická záhrada SPU v Nitre (Park botanickej záhrady)

Opis lokality

Park botanickej záhrady s a rozkladá na 6ha, kde sa nachádza rozmanitosť rôznych kolekcii rastlín - pivonková lúka, letničkové záhony, rozárium, vodné a bažinaté rastliny...

Adresa:Tr.A.Hlinku 2
Mesto/obec:Nitra
Kraj:Nitriansky

Rozloha:6 ha
Nadmorská výška:167
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:drevité pivonky - Paeonia suffruticosa, Ginko biloba, Sequoiadendron giganteum, rozárium - Rosa

História:Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Bola založená 1. 1. 1982 a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno - výchovnú úlohu. V zbierkach BZ okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín.
Otváracie hodiny:1.6 a 2.6. 2019 od 9:00 do 18:00 hod.
Vstupné:bezplatné
Služby: Parkovisko, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Erika Mňahončáková
Vlastník:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Web:www.bz.uniag.sk
Email:erika.mnahoncakova@gmail.com
Telefón:+421376414735

English summary:The Botanical Garden Park covers 6 hectares and is located in the premises of the Slovak University of Agriculture in Nitra. During 1.6 and 2.6.2019, the children will be given knowledge, poetry and music.

Program počas podujatia

Vedomostné úlohy pre deti, posedenie pri poézii a hudbe.

Program nájdete na plagáte TU:

http://www.vopz.sk/user_files/plagát3.JPG