Spojená škola internátna Trenčín

Opis lokality

Naša školská záhrada je od ulice oddelená živým plotom. Časť záhrady tvoria ovocné stromy a bobuľové kríky, prvky lúky a malé jazierko. Úžitkovú časť záhrady tvorí úsek, kde žiaci sa učia pestovať zeleninu, bylinky, kvety. Časť záhrady je vyhradená na škôlku jabloní. V záhrade používame na závlahu dažďovú vodu. Súčasťou areálu je kompost. Oddychovo- náučnú časť tvorí arborétum, ktoré využívame na učenie v prírode a relaxáciu. Arborétum tvoria listnaté i ihličnaté stromy, kríky. Nachádza sa tu pocitový chodník, bylinkový kruh, kŕmidlá a búdky pre vtákov, „domček“ pre hmyz, divoký kútik, drevený xylofón. Pri našej činnosti, obhospodarovaní dodržiavame všetky základné kritéria prírodnej záhrady.

Adresa:Ľ. Stárka 12
Mesto/obec:Trenčín
Kraj:Trenčiansky

Nadmorská výška:205
Druh:školská záhrada
Rastlinné druhy:Ginko dvojlaločné

Zaujímavosť:V mesiaci máj - jún 2017 prebehla realizácia projektu "Zelené oči". Išlo o dobudovanie a dotvorenie prírodnej záhrady pre žiakov i verejnosť. Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu bolo širšie využitie a skvalitnenie interaktívneho vyučovacieho procesu, relaxácie detí z internátu v poobedňajších hodinách a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu.
História:Už školského roku 2007/2008 je naša škola zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola. Sme držiteľmi certifikátov tohto projektu, v rámci ktorého vedieme celú našu komunitu k trvalo udržateľnému spôsobu života a s tým spojených rôznych praktických aktivít. Od roku 2015 sme držiteľmi certifikátu Prírodná záhrada.
Otváracie hodiny:1.6.2019 od 8,00 do 16,00
Vstupné:Vstup je zdarma, prípadne dobrovoľné vstupné.
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Gabriela Porubanová, Katarína Olišová,
Vlastník:Spojená škola internátna Trenčín
Web:https://szsitrencin.edupage.org
Email:gabriela.porubanova@centrum.sk
Telefón:0904248722

English summary:Our school garden is separated from street by a hedge. Part of it consists of fruit-trees, berry bushes, samples of meadow and small lake. Utility part is made by stage where pupils learn how to grow up vegetables, herbs and flowers. We ask you to announce your visit in a week advance. We are able to provide the tour in English.

Program počas podujatia

Prehliadka prírodnej záhrady so sprievodcom. K dispozícií sú detské preliezky, kolobežky, omáľovánky. Možnosť posedenia pod prístreškom.