Rómerov dom

Opis lokality

Renesančný meštiansky dom zo 16. storočia, ktorého obnovu realizuje hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad - nezisková mimovládna organizácia Národný Trust n.o. V objekte bude vytvorený aj priestor na stretávanie sa záujemcov o problematiku parkov a záhrad na Slovensku.

Adresa:Zámočnícka 10
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:iná
Rastlinné druhy:V minulosti boli na dvore objektu umiestnené okrem iného aj drevené sudy s oleandrami.

Zaujímavosť:Rodný dom F.F. Rómera. Krásne zachované pivničné priestory a unikátny nákladný vikier na streche objektu.
História:V dome na Zámočníckej 10 sa 12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec. Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu. V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácií, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva - Národnému Trustu n.o. Projekt obnovy Rómerovho domu Národného Trustu n.o. a jeho partnerov (Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, Obnovy s.r.o. , pána Viktora Novanského a pani Tomoko Mizuyori ) má za cieľ obnoviť pamiatku spôsobom, aby rešpektovala svoje historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty. Partneri projektu plánujú objekt interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera a svojimi aktivitami chcú nepriamo nadviazať na dielo a odkaz tohto významného človeka, ktorý v oblasti ochrany pamiatok, histórie, umenia či archeológie a prírodovedy svojim progresívnym myslením často predstihol svoju dobu.. Národný Trust n.o. iniciátorom a hlavný organizátor podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad pozýva návštevníkov VOPZ na návštevu uvedených priestorov, ktorú budú okrem iného slúžiť aj na pravidelné stretávanie sa záujemcov o problematiku ochrany, obnovy a zmysluplného využívania parkov a záhrad na Slovensku.
Otváracie hodiny:2.6.2018 - sobota - 10:00 - 18:00 hod 3.6.2018 - nedeľa - 10:00 - 18:00 hod
Vstupné:Dobrovoľné vstupné
Služby: Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Katarína Víteková
Vlastník:Národný Trust n.o.
Web:www.nt.sk
Email:k.vitekova@nt.sk
Telefón:0907296724

Program počas podujatia

Sobota - 2.6.2018 a Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00 – Hlavný infopult k podujatiu VOPZ 2018

10:00 -18:00 – prehliadky rodného domu Floriša Rómera

10:00 – 18:00 – Kaviareňn Prešporák pre všetkých - príjemné posedenie s možnosťou občerstvenia

10:00 – 18:00 – Degustácie vín a hudobné produkcie po celý deň