Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach

Opis lokality

Park v Topoľčiankach sa tiahne v dĺžke dva a pol kilometra popri potoku Leveš od centra obce až za jej okraj. Pôvodná ohraničená rozloha parku bola zhruba 60 ha, z ktorých viac ako polovica má dnes charakter lesa, aj keď parková výsadba je aj v týchto miestach stále evidentná prítomnosťou cudzích nezvyčajných drevín. Park s upravenou rozlohou 30,65 ha bol v roku 1982 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany. Majiteľom je Slovenská republika a správcom parku sú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Topoľčianky. Od roku 2007 je Topoľčiansky park vyhlásený za Významné lesnícke miesto a od roku 2016 aj za Obecné chránené územie. Vďaka svojej mimoriadnej kultúrnej a historickej hodnote je park významnou Národnou kultúrnou pamiatkou. Park je vo všetkých častiach verejne prístupný, je uzavretý pre motorové vozidlá s výnimkou obslužných vozidiel správcu parku a je čiastočne prístupný cyklistom.

Adresa:Parková ul.
Mesto/obec:Topoľčianky
Kraj:Nitriansky

Rozloha:30,65ha
Nadmorská výška:220
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Na území parku sa nachádza viac než 300 druhov drevín, medzi nimi zbierka javorov, céder libanonský, sekvoja mamutia, gingko dvojlaločné alebo alej z buka červenolistého. Veľmi zaujímavé sú i platany (východný, západný), japonské kryptomérie, beztŕňovec dvojdomý ("kentucký kávovník") a mnohé ďalšie

Zaujímavosť:anglický voľnokrajinársky štýl parku unikátny vodný systém 300 taxónov drevín z celého sveta zachovaný kaštieľ s muzeálnou expozíciou v parku sa voľne pohybujú pávy, na jazierkach žijú labute a divé kačky
História:Elementárne začiatky parku situujeme do neskorého obdobia rodov Rákoczi a Zichy v Topoľčiankach, na skutočný park sa však plocha premenila až za rodu Keglevich de Buzin (1742-1892) a dotvorená bola rodom Habsburgovcov (1892-1918).
Otváracie hodiny:otvorené bez obmedzenia
Vstupné:- celoročne voľne prístupné - motorovým vozidlám vstup zakázaný - cyklistom vstup povolený po vyhradených cyklochodníkoch - pri vstupe so psom musí byť pes po celý čas v parku na vodítku
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:za park zodpovedá správca parku, za program naše združenie, viac informácií počas podujatia pri informačnom stolíku pred zámkom
Vlastník:LESY SR š.p., Banská Bystrica, o.z. Topoľčianky
Web:www.parktopolcianky.sk
Email:posta@parktopolcianky.sk
Telefón:-

English summary:One of the most precious parks in Slovakia from dendrological point of view, approx. 300 species of trees, including large amount of exotic ones. Park covers an area of 30,65ha at an altitude of 220-240 m. Two castles are built in the frontal area.

Program počas podujatia

V sobotu, 1.6., bude pred zámkom informačný stolík nášho združenia, od ktorého budeme medzi 10:00 - 14:00 robiť každú hodinu prehliadku po parku so sprievodcom (začiatky prehliadok 10:00, 11:00, 12:00, 13:00). Od 10:00 (registrácia 8:00) bude v parku taktiež prebiehať podujatie "sparťanské deti", na ktoré Vás taktiež srdečne pozývame (viac informácií www.ascrt.sk).