Záhrada Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku

Opis lokality

Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku s názvom Koráb. Je to pôvodná záhrada za rodinným domom, ktorý sa v povojnových rokoch adaptoval na kostol, neskôr kostol s farou. V roku 2017 sa urobili výrazné terénne úpravy - zarovnanie terénu. V zadnej časti je ponechaný pôvodný historický kamenný múr, ktorý oddeľoval pôvodné parcely ešte pred 2. svetovou vojnou. Tieto sú už v prevažnej miere v meste odstránené. V súčasnom období sa dokončujú terénne úpravy, vysiatie trávy a výsadba nových ovocných stromov. Záhrada je využívaná deťmi z materskej školy, mladými a staršími ľuďmi počas komunitných akcií.

Adresa:Hviezdoslavova 142
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Druh:historický park/záhrada

Zaujímavosť:Záhrada je súčasťou Cirkevnej materskej školy v Liptovskom Hrádku s názvom Koráb. V centrálnej časti záhrady sa momentálne buduje detské ihrisko v tvare Noemovej archy. Archa sa buduje so smrekovcového dreva bude mať dĺžku 6 m a šírku 2 m. Je to originálne riešenie detského ihriska jedinečné v rámci celého regiónu. Autorsky sa na návrhu podieľali pedagógovia a žiaci Strednej umeleckej školy v Ružomberku.
História:Záhrada bola pôvodne súkromnou záhradou rodinného domu, ktorý bol neskôr adaptovaný na kostol a neskôr bola k objektu pristavaná fara. V zadnej časti záhrady sa zachovali pôvodné kamenné múry - ploty, ktoré oddeľovali parcely ešte pred 2. svetovou vojnou a v súčasnosti je už väčšina odstránená a nahradená inými druhmi plotov. Záhrada sa extenzívne využívala na voľnočasové aktivity kresťanskej mládeže. V roku 2017 boli podkrovné priestory fary stavebne upravené pre potreby cirkevnej materskej školy, ktorá sa otvorila 2. septembra 2017.
Otváracie hodiny:3.6.2018 - nedeľa - 14:00 - 17:00 hod
Vstupné:nie je
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:ing. Ján Pavlík
Vlastník:ECAV
Email:pavlik.krsiak@gmail.com
Telefón:0903 175 627

Program počas podujatia

KEDY:nedeľa 3.6.2018

O KOľKEJ: od 14.00 - 16.00 hod.

PROGRAM: individuálne rozprávanie o vzniku záhrady Koráb pri Cirkevnej materskej škole - program pre deti (Koráb, detské piesne, hry) - športové hry (volejbal, bedminton, stolný tenis) - záhradné občerstvenie .