Expozícia tatranskej prírody

Opis lokality

Expozícia tatranskej prírody (ETP) širokej verejnosti skôr známa ako botanická záhrada v Tatranskej Lomnici je situovaná na juhovýchodnom úpätí Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 850 m. Návštevníkom ponúka možnosť spoznať vzácne i ohrozené druhy tatranskej kveteny a tiež dreviny rastúce v Tatrách.

Adresa:Tatranská Lomnica, 14627
Mesto/obec:Vysoké Tatry / Tatranská Lomnica
Kraj:Prešovský

Rozloha:3,20 ha
Nadmorská výška:850
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Zastúpená je typická vegetácia mokradí, vrchovísk, slatín a lesov až po druhy alpínskych holí a najvyšších polôh Tatier. Základom a dôležitou súčasťou výsadby sú vysokohorské druhy. Sem patria mnohé endemické druhy Karpát (endemit – miestny, prirodzene sa vyskytujúci druh, ktorý rastie len v danej oblasti a nenachádza sa nikde inde) a glaciálne relikty (druhy, ktoré prišli do strednej Európy zo severu, pred kontinentálnym ľadovcom a po jeho ústupe našli refúgium (útočisko) v chladných horských polohách).

Zaujímavosť:Hlavným poslaním ETP- botanickej záhrady je: Záchrana a zachovanie genofondu vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry Sprostredkovanie poznania tatranskej prírody a jej aktívna ochrana
História:Dňa 19. mája 1987 sa začalo s jej výstavbou botanickej záhrady. Vstupný areál a architektonicko-krajinárske riešenie navrhol architekt Pavol Repka v spolupráci s akademickým sochárom Štefanom Kovaľom. Biologický projekt a floristický inventár navrhli botanici Výskumnej stanice Správy Tatranského národného parku Anna Šoltésová, Rudolf Šoltés a Zuzana Kyselová. Pre verejnosť bola Expozícia tatranskej prírody sprístupnená 15. júla 1992.
Otváracie hodiny:9:00-17:00
Vstupné:bežné vstupné
Služby: Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Homolová, PhD.
Vlastník:Štátne lesy TANAP-u
Web:http://www.lesytanap.sk/sk/pre-navstevnikov/botanicka-zahrada/
Email:zuzahomolova@gmail.com
Telefón:+421 903987 550

English summary:The area of the exhibition of the Tatra Nature is 3,2 ha, is located in intravilan of Tatranska Lomnica on south-eastrn slope of Higt Tatra. It is located on the border of fluvoglacial cone in the altitude of 850 m asl. Originally here were spreading wet meadows with globeflower (Trollius altissimus). Particularity of the Exhibition of the Tatra Nature is the species composition of the collection and planting, this is restricted to Tatra Mts. plants. Nowadays present more than 300 species of vegetation occurring in submontane meadows through forest ecosystems up to and the alpine and subnivale level. Plants are planted in 8 rockeries on granite and limestone bedrock and mylonite imitation. Raised bog, fen and tall-herb floodplain vegetation are exhibited. The suitable habitats for the ecological plant groups turned up in the course of time. Fundamentals and the most important constituents of the collection are the alpine species including the endemic species and relic species.

Program počas podujatia

Sprievodný program ponúkame 1.6.2019
-Ponúkame sprievodcovské vstupy
- ukážky pikírovania rastlín
spoznávanie živočíchov žijúcich v areály botanickej záhrady s lesnou pedagogičkou,
- pre najmenších tvorivé dielne