Prírodná učiaca sa záhrada

Opis lokality

Školská učiaca sa záhrada vznikla v areáli základnej školy v Jelšave. Snažíme sa zmenil vzhľad pôvodnej záhrady na ekologickú prírodnú záhradu a zvýšiť jej biodiverzitu vysádzaním rôznych druhov rastlín. Za posledných desať rokov záhrada získala stanovištia, ktoré môžu žiaci s učiteľmi využívať aj počas vyučovacích hodín: jazierko, okrasné skalky, bylinková špirála, lúka, ovocné sady s pôvodnými hruškami, jabloňami, drienkami, úžitková záhrada s vyvýšenými záhonmi, keltský kalendár s dvadsiatimi vysadenými druhmi ihličnatých a listnatých stromov. V areáli sú miesta slúžiace na oddych aj zábavu: altánok, ohnisko, preliezačky, pocitový chodník, lavičky a miesta poskytujúce úkryt pre živočíchy: hmyzí hotel, jašteričník, suchý múrik.

Adresa:Železničná 245, 049 16 Jelšava
Mesto/obec:Jelšava
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:26 600 m 2
Nadmorská výška:260
Druh:školská záhrada

História:Areál školy bol vybudovaný v sedemdesiatych rokoch minulého storočia na účely výučby pestovateľských prác. V pôvodnej záhrade sa nachádzala úžitková záhrada ako políčko, skleník a sad s ovocnými stromami. Postupne sa výsadba menila, pribúdali okrasné kríky, vysádzali sa rôzne druhy drevín a vytvárali sa rôznorodé typy stanovíšť. Našim cieľom je využívanie takých postupov hospodárenia v záhrade, ktoré je šetrné k prírode a vedie k trvalo udržateľnému rozvoju.
Otváracie hodiny:1.6. 2019 od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr. Andrea Houšková
Vlastník:ZŠ s MŠ Jelšava- mesto Jelšava
Web:www.zsjelsava.sk
Email:ada.houskova@gmail.com
Telefón:0907 663 427

English summary:There are 11 stands built in the natural garden in the area of ZŠ s MŠ Jelšava. Creation off the garden is mostly in the heands of students and teachers. They are trying to do economical farming in the garden. Program: Individual show of every stand where promotions of teaching will be shown. According to the interest of public. Refreshment prepared from local sources.

Program počas podujatia

Individuálne alebo skupinové prehliadky podľa záujmu verejnosti s ukážkami výučby na jednotlivých stanovištiach.