Budatínsky park

Opis lokality

Budatínsky park je najstarším parkom v Žiline a širokom okolí. Jeho história je spätá s osudom hradu. Predstavuje historický park komponovaný v prírodno – krajinárskom štýle. Rozkladá sa okolo Budatínskeho hradu, na sútoku riek Váh a Kysuca a má rozlohu 4,7 ha. V súčasnosti je v správe Považského múzea v Žiline, ktoré v areáli hradu a parku organizuje viacero vyhľadávaných kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre verejnosť. Prostredie parku predstavuje v Žiline krajhinný prvok s vysokou druhovou rozmanitosťou živočíchov. Pestré je najmä druhové zloženie vtáčích spoločenstiev. Zistilo sa tu až 28 hniezdiacich druhov. Do Budatínskeho parku, pod košaté stromy a obzvlášť pod exoticky vyzerajúce platany, chodia radi ľudia z celej Žiliny. Na piknik, odpočinúť si, v zime na bežky alebo sa poprechádzať. Je to obľúbené miesto každodenného oddychu a športovania, kde sa dajú vychutnať romantické výhľady na zeleň a hrad.

Adresa:Topoľová 1
Mesto/obec:Žilina
Kraj:Žilinský

Rozloha:4,7 ha
Nadmorská výška:330
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Kostru parku tvoria stáročné exempláre líp veľkolistých, platanov javorolistých a javorov horských, ktoré dominujú ako solitéry najmä na južnom trávnatom priestranstve pri brehu Váhu. Zaujímavý habitus majú torzá topoľov čiernych obrastených brečtanom. Lesnatejší charakter má park na západe a severe, kde prevažujú okrem lipovej aleje bresty horské, javory mliečne a javory poľné. Pri vstupnej bráne rastú atraktívne kultivary buku lesného a to jeho červenolistá a previsnutá varieta. Z ihličnatých druhov sú vysadené tisovce dvojradé a limby. Novými prírastkami na centrálnom priestranstve je ginko dvojlaločné a ľaliovník tulipánokvetý. Spolu rastie v parku 3o druhov stromov v počte vyše 300 exemplárov.

Zaujímavosť:Park je od roku 1963 súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom. Najmohutnejším a najstarším stromom v parku je impozantne pôsobiaca lipa veľkolistá. Rastie v jeho juhozápadnej časti a má obvod kmeňa 620 cm a výšku 27 m. Jej vek sa odhaduje na 350 rokov. Platan javorolistý s obvodom kmeňa 603 cm vo veku 270 rokov, ktorý nájdeme na juhozápadnom rohu hradného múru, zvíťazil v roku 2016 v celoslovenskej ankete Strom roka. V roku 2017 skončil na deviatom mieste zo šestnástich zúčastnených stromov v medzinárodnej súťaži Európsky strom roka.
História:Budatínsky hrad je jednou z najstarších stojacich architektonických pamiatok na území mesta Žilina. Stredoveký hrad vznikol na sútoku Váhu a Kysuce v 2. pol. 13. storočia. V 16. storočí bolo bezprostredné okolie hradu upravené ako záhrada, boli tu vysadené aj lipy. Bola tu kvetinová a úžitková časť pre pestovanie zeleniny a ovocia. Majitelia postupne prispôsobovali jeho vzhľad dobovému vkusu. V roku 1745 prebehli veľké úpravy parku za grófa Jána Suňoga, vysadili sa cudzokrajné dreviny, najmä platany. Vznikla aj lipová aleja situovaná na hlavnej kompozičnej osi parku od zámku po rieku Kysucu. Park získal terajší charakter v polovici 19. storočia. Bol koncipovaný v prírodno-krajinárskom slohu. Park bol až do II. svetovej vojny dobre udržiavaný posledným súkromným majiteľom hradu grófom Gejzom Čákim. V prvých rokoch po vojne bolo v objekte hradu umiestnené vojsko, neskôr mal v areáli parku sklady a výrobu betónu Mestský stavebný podnik a v jeho severozápadnej časti boli súkromné záhrady. Považské múzeum v Žiline dostalo do správy hrad spolu s parkom v roku 1954. V rokoch 2009 - 2010 prešiel park zásadnou revitalizáciou, ktorá mu dodala súčasný atraktívny vzhľad.
Otváracie hodiny:6:00 -22:00
Vstupné:vstup voľný
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Kveta Kicková
Vlastník:Považské múzeum v Žiline
Web:www.pmza.sk
Email:kickova@pmza.sk
Telefón:0917 868520

English summary:The park of the Budatín castle is the oldest park in Žilina and its surroundings, it is historical park in natural-landscaped English style. Nowadays 28 kinds of trees - more than 300 individual trees - grow there. The biggest and the highest tree is large-leaved lime which is 350 years old and platanus hispanica with circumference of strain 603 centimetres, which grows near to the south-western corner of the castle, won slovak competition ,,Tree of the year" in 2016. 2:00 p.m. – 3:00 p.m. The tour of Budatín Park with botanist 3:00 p.m. – 4:30 p.m. Relaxing exercises under the trees 4:00 p.m. – 5:00 p.m. Minicourse of exploring trees 5:00 p.m. – Concert in the park

Program počas podujatia

Nedeľa 2.6.2019:

• 14:00 až 15:00 Lektorovaná prehliadka Budatínskeho parku (botanička Vám priblíži históriu parku a najzaujímavejšie rastlinné a živočíšne druhy, ktoré sa tu vyskytujú)
• 15:00 až 16:30 Relaxačné cvičenie pod stromami (príďte si zacvičiť a uvoľniť telo aj myseľ do Budatínskom parku, zíde sa vlastná karimatka)
• 16:00 až 17:00 Minikurz spoznávania drevín (pomôže Vám naučiť sa rozpoznávať stromy podľa listov, kvetov, plodov, kôry a celkového vzhľadu)
• 17:00 Koncert v parku