Záhrada Novohradského múzea a galérie v Lučenci

Opis lokality

Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci je špecializovaná regionálna fondová inštitúcia, ktorá bola založená v roku 1955. Sídlom bol spočiatku zámok v Haliči, neskôr Fiľakovo, od roku 1985 sídli v pamiatkovej budove na Kubínyiho námestí č.3 v Lučenci. V roku 2004 došlo k pričleneniu Novohradskej galérie k Novohradskému múzeu. Novohradské múzeum a galéria, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 30 000 kusov zbierkových predmetov. Okrem regionalistiky sa odborné činnosti zameriavajú na charakteristické výrobné odvetvia Novohradu – sklárstvo stredného Slovenska a smaltovnícky priemysel. Pre návštevníkov je každoročne pripravených okolo dvadsať vlastných i prevzatých výstav.

Adresa:Kubínyiho nám.3, 984 01 Lučenec
Mesto/obec:Lučenec
Kraj:Banskobystrický

Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii

Zaujímavosť:Uprostred záhrady sa nachádza fontána, dielo Jána Korkoša z 80.rokov 20.stor. Záhrada Novohradského múzea a galérie je momentálne jediné tiché zelené verejné priestranstvo priamo v historickom centre Lučenca.
História:História budovy nie je dodnes priblížená, ani odborne podložená. Existuje predpoklad, že budova pochádza už z obdobia 16.-17.stor., potrebný by však bol podrobnejší archeologicko- pamiatkový výskum v priestoroch pod budovou. V auguste 1849 mesto Lučenec utrpelo veľké straty po vypálení ruskými vojakmi, pričom vyhorelo aj námestie, na ktorom sa nachádzala budova NMG. Po nutnej rekonštrukcii sídlil v budove župný súd, v r.1850 tu pôsobil revolučný básnik Janko Kráľ. Ďalšie osudy tohto priestoru do 60.rokov 20.stor. sú nám neznáme. Isté obdobie táto budova slúžila ako obytný dom pre 4-6 rodín. V 70.rokoch sa začalo s jej rekonštrukciou, od 80.rokov tu našla svoje priestory Novohradská galéria a neskôr aj Novohradské múzeum, ktoré tu po zlúčení v r.2004 sídlia dodnes. Keďže osudy budovy sú nám od začiatku 20.stor. pomerne neznáme, rozhodli sme sa pridať sa do tejto kampane a nájsť aj vďaka nej ľudí, ktorí by nám mohli pri našom pátraní pomôcť. Jedná sa o trojtraktovú budovu v radovej zástavbe, priechodnú, s pôdorysom v tvare L, súčasná budova pochádza zo zač.19.storočia a prevládajúcim slohom je klasicizmus. K budove prislúcha záhrada v tvare obdĺžnika, momentálne z väčšej časti zatrávnená, s okrasnými kríkmi. Uprostred záhrady sa nachádza fontána, dielo Jána Korkoša z 80.rokov 20.stor. Priestor slúži aj na výstavné účely, najmä vystavovanie diel od účastníkov niekoľkých ročníkov Medzinárodných keramických sympózií Lučenec - Kalinovo, ako aj na usporiadanie kultúrnych podujatí počas letnej sezóny.
Otváracie hodiny:Nedeľa, 2.6.2019 od 14.00 do 17.00
Služby: Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:Mgr. Michaela Škodová
Vlastník:Banskobystrický samosprávny kraj/ Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Web:www.nmg.sk
Email:skodova@nmg.sk
Telefón:0908604823

English summary:We have prepared for visitors an exhibition of photographs that we managed to collect and which represent the transformation of the building and the garden in time. A commentary on historical findings about the history of the building and the space of the garden, as well as an interpretation of the most interesting aspects within it, will be given. Because for the citizens of Lučenec in the 20th and 40th years the Sunday saunter through the town or visiting the town park for a picnic was usual, the visitors will be able to bring with them blankets and meals and make a picnic with us, by the functioning fountain. We will also bring them to the pleasant atmosphere by the tones of music. The event will be preceded by a media call to the former inhabitants, employees and their offspring and talk about the experiences with this place and to discover together its genius loci.

Program počas podujatia

Pre návštevníkov sme si pripravili výstavu fotografií, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť a ktoré predstavujú premeny budovy a záhrady v čase. Nosnou bude komentovaná prehliadka o doterajších zisteniach o histórii budovy a priestoru záhrady, taktiež výklad k najzaujímavejším porastom v rámci nej. Keďže pre Lučenec v 20.-40.rokoch bolo typické nedeľné korzovanie po meste či návšteva mestského parku za účelom pikniku, pre návštevníkov bude možnosť priniesť si so sebou deky a stravu a urobiť si piknik u nás, pri fungujúcej fontáne. Do príjemnej atmosféry ich zavedieme tiež tónmi dobovej hudby.
Podujatiu bude predchádzať výzva prostredníctvom médií, aby k nám prišli bývalí obyvatelia, resp. zamestnanci a ich potomkovia a porozprávali o zážitkoch spätých s týmto miestom a aby sme spolu objavili jeho genius loci.