Včelárske múzeum a arborétum včelársky významných drevín

Opis lokality

Ide o najväčší včelársky skanzen v strednej Európe, ktorý má viac ako 300 exponátov úľov a včelínov, rozsiahly park s arborétom, kde vynikajú predovšetkým významné nektárodajné dreviny.

Adresa:GPS: 48.1995406,17.5122698
Mesto/obec:4 km od obce Kráľova pri Senci (pri odbočke Lúčny dvor)
Kraj:Bratislavský

Rozloha:10 ha
Nadmorská výška:128
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Historická lipová alej (viac ako 85-ročná), tulipánovník ľaliokvetý, sofory japonské, céder libanonský, sad ovocných drevín, a i. Celkovo sa vo včelárskom arboréte nachádza viac ako 700 nektárodajných a peľodajných drevín a kríkov.

Zaujímavosť:O zaujímavostiach zo života včiel, o včelársky významných rastlinách a o všetrannom využití včelích produktov pre ľudské zdravie sa návštevníci dozvedia mnoho informácií prostredníctvom 30 panelov včelárskeho náučného chodníka, ako aj počas sprievodcovaných vychádzok, ktoré sa po oba dni VOPZ uskutočnia vždy o 10.00 a 14.00 hod.
História:Zariadenie Včelárska Paseka pri Kráľovej pri Senci bolo vybudované slovenskými včelármi ako vzdelávacie centrum. Tomuto účelu slúži s krátkym prerušením v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch dodnes. Objekty boli postavené podľa projektov architekta a včelára Juraja Tvarožka, a k histórii tohto zariadenia ako aj k 100. výročiu existencie včelárskeho spolku (1919-2019) je vo včelárskom múzeu sprístupnená výstava s mnohými historickými exponátmi. Návštevníkom tak priblížia začiatky včelárenia v Hornom Uhorsku, zakladanie včelárskych spolkov, založenie Včelárskej Paseky, jej okupáciu maďarskými a nemeckými vojskami, pobyt posádky poľného letiska Červenej armády počas oslobodzovania územia, ako aj neskoršie pôsobenie včelárskeho učilišťa.
Otváracie hodiny:sobota 1.6.2019: 9.00-18.00 nedeľa 2.6.2019: 9.00-18.00
Vstupné:vstupné je dobrovoľné, účasť na kurzoch ekologického včelárstva (1.6.) a apiterapie (2.6.) je spoplatnená
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Vlastník:Slovenský zväz včelárov
Web:http://www.vcelarskapaseka.sk
Email:jurickova@bardata.sk
Telefón:0905436414

English summary:The largest beekeeping open-air museum is represented by more than 300 hive and apiary exhibits. Park with arboretum contains more than 700 trees and woody plants significant for beekeeping. Guiding in foreign languages is available upon request (ENG, ITA). Accompanying events: The Course of Ecological Beekeeping (1.6.), The Course of Apitherapy (2.6.)

Program počas podujatia

Pre laickú verejnosť budú poriadané sprevádzané exkurzie po areáli vždy o 10.00 a 14.00 hod - sprevádzanie po včelárskom náučnom chodníku, návšteva včelárskeho múzea, významné nektárodajné dreviny, a i. ZAraidenie ponúka možnosti zakúpiť si občerstvenie, suveníry a včelie produkty, posedenie v altánoch a pri vonkajších ohniskách a i.

Pre záujemcov o včelárenie sa v sobotu 1.6.uskutoční Kurz ekologického chovu včiel (od 9.00 hod.) Témy kurzu: technologické požiadavky na ekologický chov včiel, imunita a kondícia včelstiev, liečenie „mäkkou chémiou“, možnosti posilňovania imunity včelstiev, a i. Legislatívne požiadavky na ekologické včelárstvo a produkciu včelích produktov s vysokou kvalitou (biomed a i.). Predpokladané ukončenie kurzu o 17.00 hod. Lektori: Ing. Jaroslav Gasper, Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

Pre záujemcov o liečbu včelími produktami sa v nedeľu 2.6.uskutoční kurz k apiterapii a prírode blízkemu ošetrovaniu včelstiev (od 10.00 hod.) Témy: príprava včelstiev na využitie v apiterapii a nechemické ošetrovanie včelstiev, praktické využívanie včelích produktov v apiterapii (perga, larinol, apichitosan, lipáza z vijačky a pod.), apiterapia a zvýšenie kvality života pri rôznych diagnózach. Lektori: Mgr. Asia Černáková, Ing. Jozef Gandžala

Po oba dni je zabezpečená celodenná strava a možnosť ubytovania. Účasť na kurzoch je spoplatnená. Záujem o účasť treba vopred nahlásiť na jurickova@bardata.sk