Včelárske múzeum a arborétum včelársky významných drevín

Opis lokality

Ide o najväčší včelársky skanzen v strednej Európe, ktorý má viac ako 300 exponátov úľov a včelínov, rozsiahly park s arborétom, kde vynikajú predovšetkým významné nektárodajné dreviny.

Adresa:GPS: 48.1995406,17.5122698
Mesto/obec:4 km od obce Kráľova pri Senci (pri odbočke Lúčny dvor)
Kraj:Bratislavský

Rozloha:10 ha
Nadmorská výška:128
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Historická lipová alej (viac ako 85-ročná), tulipánovník ľaliokvetý, sofory japonské, céder libanonský, sad ovocných drevín, a i. Celkovo sa vo včelárskom arboréte nachádza viac ako 700 nektárodajných a peľodajných drevín a kríkov.

Zaujímavosť:O zaujímavostiach zo života včiel, o včelársky významných rastlinách a o všetrannom využití včelích produktov pre ľudské zdravie sa návštevníci dozvedia mnoho informácií prostredníctvom 30 panelov včelárskeho náučného chodníka, ako aj počas sprievodcovaných vychádzok, ktoré sa po oba dni VOPZ uskutočnia vždy o 10.00 a 14.00 hod.
História:Zariadenie Včelárska Paseka pri Kráľovej pri Senci bolo vybudované slovenskými včelármi ako vzdelávacie centrum. Tomuto účelu slúži s krátkym prerušením v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch dodnes. Objekty boli postavené podľa projektov architekta a včelára Juraja Tvarožka, a k histórii tohto zariadenia ako aj k 100. výročiu existencie včelárskeho spolku (1919-2019) je vo včelárskom múzeu sprístupnená výstava s mnohými historickými exponátmi. Návštevníkom tak priblížia začiatky včelárenia v Hornom Uhorsku, zakladanie včelárskych spolkov, založenie Včelárskej Paseky, jej okupáciu maďarskými a nemeckými vojskami, pobyt posádky poľného letiska Červenej armády počas oslobodzovania územia, ako aj neskoršie pôsobenie včelárskeho učilišťa.
Otváracie hodiny:sobota 1.6.2019: 9.00-18.00 nedeľa 2.6.2019: 9.00-18.00
Vstupné:vstupné je dobrovoľné, účasť na kurzoch ekologického včelárstva (1.6.) a apiterapie (2.6.) je spoplatnená
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Juríčková, PhD.
Vlastník:Slovenský zväz včelárov
Web:http://www.vcelarskapaseka.sk
Email:jurickova@bardata.sk
Telefón:0905436414

English summary:The largest beekeeping open-air museum is represented by more than 300 hive and apiary exhibits. Park with arboretum contains more than 700 trees and woody plants significant for beekeeping. Guiding in foreign languages is available upon request (ENG, ITA). Accompanying events: The Course of Ecological Beekeeping (1.6.), The Course of Apitherapy (2.6.)

Program počas podujatia

Pre laickú verejnosť budú poriadané sprevádzané exkurzie po areáli vždy o 10.00 a 14.00 hod - sprevádzanie po včelárskom náučnom chodníku, návšteva včelárskeho múzea, významné nektárodajné dreviny, a i. Zariadenie ponúka možnosti zakúpiť si občerstvenie, suveníry a včelie produkty, posedenie v altánoch a pri vonkajších ohniskách a i.
 

Pozvánky na Kurz ekologického chovu včiel a Seminár o apiterapiia prírode blízkom ošetrovaní včelstievna Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. (nie v obci, ale pri odbočke „Lúčny dvor“ na GPS: 48.995406, 17.5122698) v dňoch 1. a 2. júna 2019.

 

Kurz ekologického chovu včiel – sobota 1.6. 2019

8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Jaroslav Gasper: Technologické požiadavky na ekologický chov včiel (príprava na ekologický chov, požiadavky na úľové prostredie, a i)
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie
10.45-12.15: Ing. Jaroslav Gasper: Imunita a kondícia včelstiev (škodlivé činitele, výživa a tukové teliesko)
12.15-13.00: obed
13.00-14.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Legislatívne požiadavky na ekologické včelárstvo a produkciu včelích produktov s vysokou kvalitou (biomed a i.).
14.30-14.45: prestávka, občerstvenie
15.00-16.30: Ing. Jaroslav Gasper: Liečenie „mäkkou chémiou“ (organické kyseliny a i.), možnosti posilňovania imunity včelstiev biopreparátmi, a pod. 
16.30-17.00: diskusia a ukončenie kurzu
17.00-18.00 večera
Upozornenie: nakoľko kurz ekologického včelárstva je momentálne neakreditovaný, kurz nebude ukončený certifikátom NPPC.

 

Seminár o apiterapii a prírode blízkemu ošetrovaniu včelstiev – nedeľa 2.6. 2019

8.00-8.45: občerstvenie, registrácia účastníkov
9.00-10.30: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.: Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka
10.30-10.45: prestávka, občerstvenie 
10.45-11.30: Ing. Jozef Gandžala: príprava včelstiev na využitie v apiterapii a nechemické ošetrovanie včelstiev (Ekopol a i.)
11.30-12.00: diskusia
12.00-12.45: obed
12.45-13.30: Mgr. Asia Černáková praktické využívanie včelích produktov v apiterapii (perga, larinol, apichitosan, lipáza z vijačky a pod.)
13.30-14.00: diskusia
14.10-14.15: prestávka, občerstvenie
14.15-14.45: Mgr. Asia Černáková: apiterapia a zvýšenie kvality života pri rôznych diagnózach. 
14:45-15:15: diskusia a ukončenie seminára
15.15-16.00: prehliadka areálu Včelárskeho skanzenu a arboréta
16.00-17.00 večera

Zmena programu vyhradená. Záujem o účasť nahláste prostredníctvom dotazníka na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkledrveyuhma1UPKfX8WvFluTZOliFvS3zo4XRiPq4f9oVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Juríčková, PhD., jurickova@bardata.sk , 0905 436 414

Upozornenie: Bez zaplateného poplatku nebude možné zúčastniť sa ich (poplatok zahŕňa platbu za celodennú stravu a služby na Včelárskej Paseke a lektora (v prípade záujmu aj ubytovanie). Ubytovanie bude poskytnuté len v prípade voľnej kapacity. Cena za kurz ekologického včelárstva  je 14,50 EUR, cena za seminár o apiterapii a prírode blízkom včelárení je  tiež 14,50 (v prípade prenocovania sa pripočítava 9 eur). Presné výšky platieb a číslo účtu na poukázanie platby vám budú zaslané mailom na základe dotazníka. Upozornenie: v prípade vašej neúčasti z dôvodu ochorenia a i. platbu nebudeme vracať, je treba nájsť si za seba náhradu.