Lesopark Kysuckej galérie v Oščadnici

Opis lokality

Park prírodného typu s rozlohou cca 3 ha sa rozkladá na zvyšku riečnej terasy rieky Kysuca.

Adresa:Oščadnica 13, 023 01
Mesto/obec:Oščadnica
Kraj:Žilinský

Rozloha:cca 3 ha
Nadmorská výška:563
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii

Zaujímavosť:V parku sa dnes nachádza (ne)stála expozícia exteriérovej plastiky, budovaná od roku 2001 kedy sa konal prvý ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia. Vychádzajúc z polohy lokality ležiacej v blízkosti poľských i českých hraníc sme sa rozhodli prizývať k účasti umelcov troch susediacich krajín Slovenska, Česka a Poľska. Vytvorené sochárske diela sa stávajú integrálnou súčasťou lesoparku. Pozvoľne vznikajúca (ne)stála expozícia plastík v parku kaštieľa už zo svojej podstaty nemá ambíciu byť definitívnou, jej podoba sa v priebehu desaťročí prirodzeným spôsobom obmieňa.
História:Kaštieľ Oščadnica spolu s priľahlým lesoparkom je národnou kultúrnou pamiatkou, ojedinelým reprezentantom tohto druhu architektúry v prostredí horných Kysúc. Lokalitu v Oščadnici kúpil začiatkom 20. storočia pruský junker gróf Ballestrem od pôvodného majiteľa Arnolda Poppera. Nový majiteľ nechal na svojom území v rokoch 1910 – 1913 založiť park o rozlohe cca 3 hektároch a postaviť kaštieľ, ktorý zrejme slúžil ako poľovnícke sídlo. V rokoch 2006 – 2008 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia lesoparku. Pri projektovej príprave sa kládol dôraz nielen na ozdravenie a zachovanie parku, ale aj na jeho úzku previazanosť s galériou, turistickú atraktivitu a prínos pre miestne obyvateľstvo. Poznávací a študijný charakter lokality rozšírila výsadba nových rastlín, drevín a trávnikov v súlade s charakterom prostredia a ekosystému tejto oblasti.
Otváracie hodiny:nedeľa 13. 30h - 15. 30h
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Zuzana Sýkorová
Vlastník:ŽSK/ Kysucká galéria v Oščadnici
Web:www.kysuckagaleria.sk
Email:kys.galeria@vuczilina.sk
Telefón:0414332166

Program počas podujatia

komentovaná prehliadka (ne)stálej expozície plastík
so začiatkom o 13.30 h 14.30h