Záhrada Mestského múzea Jelšava

Opis lokality

Záhrada ako súčasť mestského múzea vznikla rekonštrukciou meštianskeho domu Národnej kultúrnej pamiatky: v čase september 2010 - marec 2011 na základe projektu mesta Jelšava a EÚ.

Adresa:Námestie republiky 52, 049 16 Jelšava
Mesto/obec:Jelšava
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:50 m2
Nadmorská výška:258
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:V záhrade, ktorá je svahovito riešená, dominujú levanduľové kríky, rododendrony a azalky.

Zaujímavosť:Záhrada bola zrekonštruovaná a znovu vybudovaná bola aj jedna zo studní, ktoré sa tu v minulosti nachádzali. Atmosféru dotvára záhradné osvetlenie. Za zaujímavosť považujeme aj dominantný strom v strede záhrady - lipa - symbol Slovanov.
História:Meštiansky dom naposledy slúžil ako zdravotné stredisko. V prízemnej časti boli byty, ku ktorým patril zadný dvor, ktorý bol upravený ako dvor mestského múzea - záhrada.
Otváracie hodiny:Sobota 01.06.2019 v čase od 09:00 do 14:00 hod.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Tatiana Strelková
Vlastník:Mesto Jelšava
Web:www.muzeumjelsava.sk
Email:info@muzeumjelsava.sk
Telefón:0917126386

English summary:The garden, as part of the museum, was created by the reconstruction of the town house of the National Cultural Monument: in September 2010 - March 2011 based on the project of the town of Jelšava and the EU. Program: Presentation of plant species in the form of accurate vegetation identification - trees, shrubs, flowers. The dominant plant of the garden is lavender, according to which the event is called Lavender Day. 1. botanical classification of the plant and its importance - written information 2. Sample of fashion trend - lavender interior and accessories 3. lavender gastronomy - offer for visitors - lemonade, ice cream, biscuits and other snacks 4. Use lavender in cosmetics

Program počas podujatia

Prezentácia rastlinných druhov formou presného označenia vegetácie - stromy, kríky, kvety. Dominantnou rastlinou záhrady je levanduľa, podľa ktorej sa podujatie nazýva Levanduľový deň.
1. botanické zaradenie rastliny a jej význam - písomná informácia
2. ukážka módneho trendu – levanduľový interiér a doplnky
3. levanduľová gastronómia – ponuka pre návštevníkov – limonáda, zmrzlina, keksíky a iné pochutiny
4. využitie levandule v kozmetike