Bratislavská Krížová cesta na Kalvárskom vrchu

Opis lokality

Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, Dodnes sa zachovala časť dláždej pôvodnéj cesty. Chystá sa obnova revitalizácia priestoru, obnova zastavení Krížovej cesty. Do priestoru Kalvárie vedie prístup: z ulice Za sokolovňou – vstup od začiatku krížovej cesty. V blízkosti je zastávka MHD autobusov a trolejbusov Sokolská na Pražskej ceste. Ďalej vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou. V danom priestore, žiaľ nie je bezbariérový prístup. Zvážte svoje obutie lesná cesta.

Adresa:Za Sokolovňou, Bratislava - Staré mesto
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Pekný les v širšom centre Bratislavy, pozostáva z náletových drevín. Chystá sa revitalizácia priestoru.

Zaujímavosť:Bratislavskú Kalváriu na Kalvárskom vrchu opatruje s podporou Bratislavskej arcidiecézi KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo Viac na: http://www.sprevadzajuci.sk O uvedený priestor sa zaujímame od roku 2004 V roku 2008 sme do priestoru vyvesili zalaminované zastavenia a v roku 2013 sme z vlastných zdrojov a sponzorov umiestnili zastavenia na drevenom podklade. Tento projekt je dočasne riešenie na preklenutie času budúcich riešení – projektov obnovy. Pravidelne usporadúvame s podporou Bratislavskej arcidiecézi, Mesačné Krížové cesty . Napríklad http://www.vyveska.sk/12068/pravidelna-mesacna-krizova-cesta-na-kalvarskom-vrchu-v-bratislave.html
História:Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683. Prvé zastavenie krížovej cesty sa nachádzalo v priestoroch dnešnej zastávky SAV, pri Kostole svätého Cyrila a Metoda. Keď v tých miestach postavili hotel Dax, citlivo zakomponovali kaplnku do zadnej steny hotela. Po premenovaní na hotel Kriváň ju zamurovali a kaplnku postupne búrali a odstraňovali. V roku 1713 bol práve priestor Kalvárie útočiskom pre Bratislavčanov, ktorí tú prežili povestný mor. Pred 250 rokmi si vybrali pustý kostolík na vŕšku pri Kalvárii za svoj príbytok dvaja pustovníci, fráter Blažej a fráter Hieronym. V noci 18. marca 1758 však boli obaja na tomto mieste zavraždení. Najväčší zásah dostala Kalvária počas výstavby Pražskej cesty, kedy bola jej veľká časť úplne zničená.
Vstupné:Dobrovoľné vstupné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Eva Guldanová
Email:guldanovae@gmail.com
Telefón:0907296724

Program počas podujatia

Program:           

     Sobota 1. 6. 2019,  14:30,  16:00 - prednášky Mgr. Martina Čiča (SNG Bratislava) Zaniknutá dominanta mestskej panorámy:

     Nedeľa 2. 6. 2019,  14:30,  16:00 - prednášky Mgr. Martina Čiča (SNG Bratislava) Zaniknutá dominanta mestskej panorámy:

Po prednáškach bude možnosť zúčastniť sa nadväzného programu v neďalekej Lurdskej jaskyni.

Počas oboch dní si návštevníci môžu pozrieť výstavu fotografií Kalvária pred sto rokmi a dnes  architektov manželov Hantabalovcov a paralelne aj výstavu História - súčasnosť - budúcnosť KZ Sprevádzajúci, p.b..

Celý program (prednášky aj výstavy) sa uskutočňuje v obnovenom priestore pri kríži.

Prístup na Kalvársky vrch - Krížovú cestu:

       zospodu, pod lesom = ul. Za Sokolovňou    48.160040 / 17.102083

       zhora, pri Kríži = ul. Na Kalvárii č.11.          48.159518 / 17.099754