Záhrada umenia

Opis lokality

Stála expozícia „Záhrada umenia“ bola realizovaná v rokoch 2002 – 2008 ako zážitková zóna s cieľom prezentovať v "záhrade" či umeleckom "parku" diela zo zbierok Galérie umelcov Spiša – gro tvoria sochy z medzinárodných sympózií, celkom 16 diel od súčasných autorov z piatich krajín (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko).

Adresa:Zimná 46
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:„Záhrada umenia“ nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

Zaujímavosť:Unikátnosť "Záhrady umenia" v Galérii umelcov Spiša spočíva v jej polohe – tvorí nenápadnú zelenú zónu priamo uprostred mesta Spišská Nová Ves, umiestnenú hneď za renesančným domom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalšou vzácnosťou je neočakávaný estetický a umelecký zážitok z vyplnenia záhradného priestoru originálnymi umeleckými dielami.
História:V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu Galérie umelcov Spiša na Zimnej ulici č. 47 v rokoch 1994 – 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej "Záhrady umenia". Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch (2002 – 2008). V súčasnosti je expozícia sprístupnená verejnosti počas letnej sezóny od začiatku júna do konca októbra. Od roku 2016 je tu i tzv. Galéria pri dufarte nachádzajúca sa taktiež v exteriéri galérie.
Otváracie hodiny:Nedeľa 2. 6. 2019 / 11:00 - 16:00 (kreatívny ateliér 13:00 - 15:30)
Vstupné:Expozície za symbolické vstupné - 0,10 € Nedeľný kreatívny ateliér - 2 €
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Jana Kováčová
Vlastník:Galéria umelcov Spiša
Web:http://vopz.sk/zahrada-umenia-galeria-umelcov-spisa/
Email:sekretariat@gus.sk
Telefón:+421 53 417 46 21

English summary:The uniqueness of the ‚Garden of Art’ in the Spiš Artists Gallery is created by its location - it forms a discreet green zone right in the middle of the town Spišská Nová Ves, placed immediately behind the renaissance house, which is a national monument. Another rarity is the unexpected aesthetic and artistic experience of the original artwork in the garden area. The permanent exhibition ‚Garden of Art’ was realized within the years 2002 - 2008 as experiential zone in order to present the works from the collections of the Spiš Artists Gallery in the ‚garden’ or art ‚park’ – it mainly consists of sculptures from international symposiums, a total of 16 works by contemporary artists from five countries (Slovakia, Czech Republic, Romania, Ukraine, Poland). On 2 June 2019 (Sunday) the exhibitions in the gallery will be open and charged for only 10 cents! On that same day in the afternoon you can get creative with your kids at the art workshop.

Program počas podujatia

Nedeľa 2. 6. 2019 / 11:00 – 16:00
VŠETKY EXPOZÍCIE GALÉRIE VRÁTANE ZÁHRADY UMENIA ZA SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ
Stála expozícia sôch Záhrada umenia, bannerová výstava Zo zbierok galérie v Galérii pri dufarte. Stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica. Aktuálne výstavy:
Križovatky nápadov / Befor Brexit, Bahama / Really? Abstrakcia a metafora, Lena Jakubčáková: Baba z lesa, A-Z Dizajn digitálneho písma na Slovensku.

Nedeľa 2. 6. 2019 / 13:00 – 15:30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Celý program podujatia nájdete tu:

http://www.vopz.sk/user_files/VOPZ_A2_2019_web FINAL2.pdf