SansSouci

Opis lokality

Pri prehliadke starších podrobných máp prekvapí v priestore medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou francúzske označenie lokality „Sans Souci“. Pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že za záhadným názvom sa skrýva sláva letohradu, ktorý si tu v 2. polovici 18. storočia postavili páni z Iliašoviec, gróf Štefan a Júlia Czákyovci. Ich nedostižným vzorom sa stal letohrad Fridricha II. Gróf a jeho manželka tu kurióznym spôsobom chceli uskutočniť svoj sen: „Vzkriesiť idylickú zlatú dobu básnikov a vytvoriť útulok pre filozofiu, krásne umenie, pokoj a slobodu.“

Adresa:Lokalita „Tisícročnej kapličky“ (vrch Zámčisko) medzi Spišskou Novou Vsou, Smižanmi, Iliašovcami a Harichovcami, Iliašovce
Mesto/obec:Iliašovce
Kraj:Košický

Druh:historický park/záhrada

Zaujímavosť:Knižnicu s 5 160 zväzkami väčšinou francúzskych autorov, ktorá bola kedysi súčasťou letohradu Sans Souci, predal gróf Štefan Czáky do Sedmohradska. Knižnica sa zachovala do súčasnosti a je majetkom mesta Arad v Rumunsku. Francúzske pomenovanie „Sans Souci“ znamená v preklade „bez starostí“. Lokalita Sans Souci je dnes, napriek svojej skrytej polohe uprostred lesov, vďaka iniciatíve dobrovoľníkov prirodzenou zónou oddychu, ktorej ducha pred vyše 200 rokmi objavil iliašovský rodák gróf Štefan Czáky. Lokalita je súčasťou turistických aj cykloturistických trás vedúcich v smere od mesta Spišská Nová Ves a obcí Iliašovce, Smižany a Harichovce.
História:Štefan Czáky, syn Tomáša, sa narodil v iliašovskom kaštieli dňa 7. 10. 1741. Vyštudoval hospodárstvo u Jezuitov vo Viedni. Jeho záľuba v budovaní parkov ho viedla k zriadeniu barokového parku pred kaštieľom v Iliašovciach, sú známe jeho aktivity pri zakladaní tatranských Smokovcov alebo kúpeľov v Novej Ľubovni. No jeho najvzácnejším a najkurióznejším bol počin výstavby letohradu „Sans Souci“ na vrchu zvanom „Zámčisko“ nad Iliašovcami s juhozápadnou orientáciou a krásnym výhľadom na Vysoké Tatry. V 2. polovici 18. storočia ho vybudoval pre svoju manželku Júliu Erdódy. Podľa historických záznamov sa areál rozprestieral na takmer 20 hektárovej výmere. Na vtedajšiu dobu bol veľkolepý. Pozostával z obytného paláca pre grófsku rodinu s barokovou výzdobou a drahým mobiliárom, rozsiahlej knižnice a kaplnky zasvätenej sv. Štefanovi, pred ktorou stál kamenný obelisk, ako aj ďalších budov pre hostí, úradníkov a služobníctvo. Okolo týchto budov sa nachádzal dokonale upravený park s upravovanými chodníkmi, vysadenými kvetinovými záhradami a tvarovanými drevinami v barokovo-rokokovom štýle. Nechýbali ďalšie atribúty slúžiace na zábavu, meditáciu atď. ako napr. filagória, pustovňa, miesto pre loptové hry, strelnica pre streľbu z luku, dostihová dráha. V priestore pre hry bolo hľadisko pre hostí a veľká klietka pre spevavých vtákov. Vrch, na ktorom letohrad stál, manželia nazvali „Parnasom“ – tu mal Apollón aj svoju sieň s obrazom „Deväť múz“. Údolie za vrchom nazvali údolím „Dafné“, v ktorom zriadili kúpele. Sláva letohrádku trvala len krátko. Nákladný spôsob života priviedol rodinu k finančnému úpadku, čo malo za následok rodinnú krízu. Štefan Czáky v záchvate zúrivosti nechal letohrad vysťahovať, vzácne kusy nábytku a knižnicu predal a letohrad zapálil a zbúral. Stalo sa tak pravdepodobne v roku 1803. O nádhere a pýche letohradu svedčia dochované dokumenty majstrov kamenárov, stolárov a umelcov – pre grófa pracoval levočský maliar Franz Wagenschón. V roku 1810 Štefan Czáky zomrel a bol pochovaný v iliašovskom kostole. Po jeho smrti bol osud krásneho letohradu spečatený a ako memento ostali zanedbaný pahorok obrastený trávou a okolitým lesom a kaplnka s obeliskom, ktoré zub času značne poškodil. Názov kaplnky zľudovel na „Tisícročnú kapličku“. Od začiatku 20. storočia sa stala lokalita Sans Souci obľúbeným miestom nedeľných výletov obyvateľov okolitých obcí a Spišskej Novej Vsi. Prvý pokus o záchranu kaplnky bol koncom 50. rokov tesárskym majstrom p. Jaduščákom z Iliašoviec. V roku 1998 bolo založené občianske združenie z jedincov a dobrovoľníkov, ktorým nebolo ľahostajné nechať spustošiť areál úplne. Zachránili kaplnku, ktorá čaká na zastrešenie, a postavili obelisk podľa pôvodného, no s osadením tabúľ po jeho stranách. Pracuje sa na obnove areálu – plánovaná je výstavba prístreškov, ohnísk a lavičiek. Dobrovoľníci udržiavajú areál v čistote, pripravujú rôzne akcie (v roku 2017 bude 5. ročník akcie Silvester na Sans Souci), ponúkajú návštevníkom prednášky a tak spríjemňujú krátkodobý rekreačný pobyt na Sans Souci. Nie je im ľahostajné nechať úplne spustošiť areál – miesto dýchajúce históriou, ale chcú ukázať ďalšej generácii jeho historickú hodnotu. Svojou činnosťou chcú ukázať, že prírodné dedičstvo má veľký význam pre zdravý vývoj ďalších generácií, že pomáha pri rozvoji osobnosti aj fyzického a duševného zdravia.
Otváracie hodiny:Areál je otvorený nepretržite
Vstupné:Bez vstupného
Zodpovedná osoba:Marta Kokoruďová
Email:sans.souci@centrum.sk
Telefón:+421 915 895 536

Program počas podujatia

Krásna lokalita, ktorú odporúčame navštíviť aj samostatne počas VOPZ 2019.