Arborétum Mlyňany SAV

Opis lokality

Arborétum Mlyňany je chránený areál, situovaný na severnom okraji Podunajskej nížiny. Nachádza sa na území obce Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Má rozlohu 67 ha, a za chránený areál bol vyhlásený v roku 1951. V súčasnosti je arborétum vedeckým pracoviskom SAV.

Adresa:Vieska nad Žitavou 178, 95152 pošta Slepčany
Mesto/obec:Vieska nad Žitavou
Kraj:Nitriansky

Rozloha:67ha
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Arborétum Mlyňany má najbohatšiu a najcennejšiu zbierku cudzokrajných, najmä vždyzelených drevín na Slovensku. Rozsahom svojej unikátnej zbierky patrí k najväčším v strednej Európe. K najvzácnejším exemplárom patrí 35-metrový sekvojovec mamutí a zimokvet včasný, ktorý kvitne už v januári. Nachádza sa tu rozárium , zbierka rhododendronov, azaliek.

Zaujímavosť:Je to najbohatšia zbierka cudzokrajných drevín nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe.
História:Arborétum Mlyňany bolo založené v roku 1892 uhorským šľachticom dr.Štefanom Ambrózy-Migazzim. Štefan Ambrózy sobášom s Antóniou Migazziovou získal veľkostatok, ku ktorému prikúpil dubovo-hrabový lesík vo Vieske nad Žitavou. V roku 1894 bola dokončená dominanta arboréta - Ambrózyho kaštieľ, a v roku 1905 bola ku kaštieľu dostavaná charakteristická veža.Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied má v súčasnosti rozlohu 67 ha. Jeho najstaršou časťou je Ambrózyho park, ktorý tvorí jadro parku. Postupne pribúdali aj ďalšie časti. Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie Ambrózyho parkom, Severoamerickou a Východoázijskou plochou až k východu z parku.
Otváracie hodiny: 1.jún 2019 (sobota) 8:00-18:00 2.jún 2019 (nedeľa) 8:00-18:00
Vstupné:Vstupné: Deti do 6 rokov 0,00 € Deti základných škôl 1,50 € Organizované zájazdy pre deti ZŠ 1,00 € Študenti, dôchodcovia 2,50 € Dospelí 3,50 € Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s deťmi do 6 rokov) 6,50 € Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dieťaťom od 6 do 15 rokov) 7,50 € Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dvoma a viac deťmi od 6 do 15 rokov) 8,50 € V nedeľu 2.6. 2019 v časoch o 13:00 a 15:00 bude pre návštevníkov zabezpečené sprevádzanie s odborným výkladom ZDARMA.
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC,
Zodpovedná osoba:Ing.Jarmila Králová, PhD.
Vlastník:ÚEL SAV
Web:www.arboretum.sav.sk
Email:jarmila.kralova@savba.sk
Telefón:0911942983

Program počas podujatia

Program počas celého víkendu: prehliadka zbierky stálozelených drevín Arboréta Mlyňany.

V nedeľu 2.6. 2019 v časoch o 13:00 a 15:00 bude pre návštevníkov zabezpečené sprevádzanie s odborným výkladom ZDARMA.