Farská záhrada Bratislava - Kalvária

Opis lokality

Nad Lurdskou jaskyňou sa nachádza verejnosti málo známa dvorová farská záhrada so solitérnym platanom a farskou vilou bývalého honu Freund z 1. polovice 19. stor.

Adresa:Dominikáni, Na Kalvárii 10
Mesto/obec:Bratislava
Kraj:Bratislavský

Rozloha:2,8 árov
Nadmorská výška:225
Druh:iná
Rastlinné druhy:platan javorolistý (Platanus ×acerifolia), cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana), vavrínovec lekársky (Prunus laurocerasus), tuja západná (Thuja occidentalis), aukuba japonská (Aucuba japonica) a i.

Zaujímavosť:Impozantný platan javorolistý s pekným rozkonárením ako dominanta dvorovej záhrady. Zaujímavé sú aj dobre prezimujúce vzrastlé kry aukuby japonskej.
História:Hon Freund bol rozsiahlejší ovocinársko-vinohradnícky pozemok na svahu ponad Hlbokou cestou. V jeho hornej časti bola medzi rokmi 1820 a 1826 postavená poschodová vila na vrchole s vežičkou, ktorá sa zachovala dodnes a je sídlom farského úradu, ako aj dominikánskeho konventu. Od rodiny Neuberger vilu Freund s okolitými záhradami a dvoma domčekmi v roku 1927 odkúpil poslanec Pavol Wittich a od neho v roku 1947 Rehoľa sv. Františka, ktorá vtedy spravovala Farnosť Bratislava-Kalvária a stavala nový Kostol Panny Márie Snežnej. Do historickej vily Freund hneď nad Lurdskou jaskyňou sa presťahovala fara z Gorazdovej ul. (dnešná škôlka). Majetok bol v roku 1950 zoštátnený a rozpredaný, okolité záhrady honu boli neskôr zastavané. Pri farskej vile zostala menšia okrasná záhrada.
Otváracie hodiny:1,-2,júna 2019 (sobota, nedeľa) 9.00 - 19.30 hod.
Vstupné:vstup voľný
Zodpovedná osoba:br. Dominik Roman Letz OP
Vlastník:Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Kalvária
Web:www.kalvaria.sk
Email:domletz@hotmail.com
Telefón:02/20707941

Program počas podujatia

Farskú záhradu je možné navštíviť hlavne po prednáškach v Lurdskej jaskyni (pozri tam), keď bude aj možnosť komentovanej prehliadky. Odporúčame posedenie pod platanom.