Záhrada pri Slovenskom národnom múzeu v Martine

Opis lokality

Bývalá botanická záhrada, kultúrna pamiatka v správe Slovenského národného múzea v Martine a starostlivosti miestnych obyvateľov

Adresa:Malá hora 2
Mesto/obec:Martin
Kraj:Žilinský

Rozloha:1,8 ha
Nadmorská výška:408
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Pseudotsuga menziesii; Tsuga canadensis; Pinus jeffreyi; Fagus sylvatica var. Purpurea; Chaeonomeles japonica; Catalpa bignonioides; Abies concolor; Laburnum anagyroides, Orchis pallens a.i.,

Zaujímavosť:V roku 1937 dostalo múzeum v Martine osobnú trojjazyčnú pozvánku do vtedy len dvojročnej inštitúcie Index herbariorum, založenej pod záštitou International Association for Plant Taxonomy in the Netherlands v spolupráci s Botanickou záhradou v Utrechte v Holandsku. Túto pozvánku dostávali len najprestížnejšie inštitúcie, ktoré okrem vynikajúcej starostlivosti o vlastné záhrady garantovali aj možnosť voľného vedeckého štúdia rastlín a prístupu k informáciám. Záhrada je dodnes súčasťou tohto medzinárodného zoznamu.
História:História dnes už bývalej botanickej záhrady sa začala písať začiatkom 30. rokov 20. storočia, spolu s výstavbou 2. účelovej budovy Slovenského národného múzea v Martine. Pôvodná plocha o rozmeroch 90 x 130 m mala slúžiť pre expozíciu múzea v prírode, no politická ako aj hospodárska situácia rozhodla inak. Ešte v roku 1932 vstúpil do korešpondencie s Jánom Gerykom, vtedajším správcom múzea, významný československý záhradný architekt Jozef Vaněk. Z ich spolupráce začala vznikať 3. botanická záhrada na území Slovenska. Pôvodná myšlienka realizácie projektu mala spočívať v zbierke čo najväčšieho množstva domácich druhov rastlín, čím by sa záhrada stala doplnkom k prírodným zbierkam múzea. Personálne ako aj finančné nedostatky spôsobili, že záhrada začala mať postupne skôr parkový charakter s poznávacou funkciou. Zlúčenie pracovísk a vnútornej organizácie múzea v Martine s Bratislavou v 60. rokoch malo pre záhradu devastačné účinky. Po odchode posledného záhradníka začala chátrať a taktiež stratila štatút botanickej záhrady. V 80. rokoch sa múzeum pustilo do viacerých štúdií na jej obnovu, čo viedlo k vzniku Spolku priateľov botanickej záhrady v Martine s vedúcou osobnosťou dnes už nebohého pána Jána Topercera. Z tejto iniciatívy sa podarilo záhradu rozšíriť smerom k dnešnému amfiteátru, obnoviť a dobudovať nové chodníky ako aj čiastočne zrekonštruovať schátraný vodný systém. Od 90. rokov si záhrada udržiava parkový charakter. V roku 2016 začalo OZ Premena v Turci organizovať spolu s pracovníkmi múzea sériu komunitných akcií na obnovu botanickej záhrady. Najmä vďaka týmto podujatiam dnes záhrada zažíva opäť zvýšený záujem verejnosti.
Otváracie hodiny:Podujatie bude prebiehať v záhrade múzea počas 1. a 2. júna od 11:00 do 17:00. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Vstupné:Bezplatné. Je nutné sa však ohlásiť na vrátnici.
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:Ing. Martin Cirbus, Mgr. Milena Kiripolská
Vlastník:Slovenská republika/Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
Web:https://www.facebook.com/zahradaSNM/
Email:milena.kiripolska@snm.sk
Telefón:+421 43 24 58 114; +421 43 24 54 223

English summary:The former botanic garden of the Slovak National Museum in Martin has a very long and interesting history. It was founded in 1930's by the efforts of a significant Czechoslovak landscape architect, Jozef Vaněk, and the head of the museum, Jan Geryk. Through the years the garden has changed its character more to the park , but it still contains many rare trees and plant species. During the event you can enjoy guided tours where you can learn more about the history of the garden and species which it host. For the additional information check the FB page.

Program počas podujatia

Komentované prehliadky o histórii záhrady a zaujímavých rastlinných druhoch, ktoré sa v nej nachádzajú. Vonkajšie aktivity podľa programu na stránke záhrady.