Park pri kaštieli I. Csákyho - Veľký Biel

Opis lokality

Kaštieľ stojí v centre obce, prístupný je z hlavnej cesty. Napriek súčasnému neutešenému stavu pôsobí impozantným dojmom s jedinečným geniom loci. Prehliadka vybraných priestorov trvá približne 1,5 hodiny.

Adresa:Obchodná ul. 14
Mesto/obec:Veľký Biel
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Kaštieľ obklopoval barokový, neskôr krajinársky park - reprodukcie nedokončených projektov zdobia chodbu za Zlatou sálou.

História:Barokový kaštieľ z 1. tretiny 18. stor. postavili podľa projektu Antona Erharda Martinelliho, dvorného staviteľa kniežaťa Adama Franza Schwarzenberga (v r. 1719 - 1732). NKP s pestrou históriou patrí medzi najväčšie barokové sídla na Slovensku...
Otváracie hodiny:Sobotu (1.jún 2019) komentované prehliadky o 10:00, 13:00, a 16:00; Nedeľa (2 jún 2019) program pre verejnosť + komentované prehliadky o 10:00 , 13:00 a 16:00 - zmeny vyhradené!
Vstupné:Vstupné formou dobrovoľného príspevku, určeného na udržiavanie aktuálneho technického stavu objektu, resp. na povolené drobné opravy inštalácií.
Služby: Parkovisko, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Juraj Bondora
Vlastník:Súkromná osoba
Email:jbondora@gmail.com
Telefón:+421 948 166 114

Program počas podujatia

SOBOTA 1. 6. 2019
Prehliadky vybraných priestorov kaštieľa
o 10:00, 13:00 a 16:00
Sprievodný program
14:00 Koncert Jirku “Keny” Kešnera a Nebe na Zemi
Výstava historických a súčasných fotografi í kaštieľa
Tvorivé dielne, maľovanie na tvár,
kreslenie a fotografovanie v kaštieli a parku
Súťaž o top-kresbu a top-foto
Handmade výrobky
Stánky s občerstvením
NEDEĽA 2. 6. 2019
Prehliadky vybraných priestorov kaštieľa
o 10:00, 13:00 a 16:00
15:30 Vystúpenie detí z MŠ Veľký Biel
VSTUPNÉ: dobrovoľný príspevok - výťažok bude
použitý na udržiavanie aktuálneho technického stavu
objektu a drobné úpravy.

Plagát k podujatiu nájdte TU:http://www.vopz.sk/user_files/VOPZ_Plagat A3_lokality_2019_VB final.pdf