Park pri kaštieli I. Csákyho - Veľký Biel

Opis lokality

Kaštieľ stojí v centre obce, prístupný je z hlavnej cesty. Napriek súčasnému neutešenému stavu pôsobí impozantným dojmom s jedinečným geniom loci. Prehliadka vybraných priestorov trvá približne 1,5 hodiny.

Adresa:Obchodná ul. 14
Mesto/obec:Veľký Biel
Kraj:Bratislavský

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Kaštieľ obklopoval barokový, neskôr krajinársky park - reprodukcie nedokončených projektov zdobia chodbu za Zlatou sálou...

História:Barokový kaštieľ z 1. tretiny 18. stor. postavili podľa projektu Antona aErhard Martinelliho, dvorného staviteľa kniežaťa Adama Franza Schwarzenberga (v r. 1719 - 1732). NKP s pestrou históriou patrí medzi najväčšie barokové sídla na Slovensku...
Otváracie hodiny:Štyri komentované prehliadky budú v sobotu o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00; v nedeľu program pre verejnosť + dve komentované prehliadky o 10:00 a 15:00 - zmeny vyhradené!
Vstupné:Vstupné formou dobrovoľného príspevku, určeného na udržiavanie aktuálneho technického stavu objektu, resp. na povolené drobné opravy inštalácií.
Služby: Parkovisko, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Juraj Bondora
Vlastník:Súkromná osoba
Email:jbondora@gmail.com
Telefón:+421 948 166 114

Program počas podujatia

Program sa pripravuje...