Kláštorné a cirkevné záhrady Bratislavy

Popis

 

Prihlasovanie na tento okruh sa skončilo, ďakujeme za Váš záujem!

 

 

Cirkev sa od nepamäti podieľala na budovaní obrazu nášho mesta a či už to bolo zastavanými plochami kostolov alebo rozsiahlymi pozemkami kláštorov a ich záhrad, vždy tvorila jeho podstatnú časť. V priebehu rokov sa tento obraz i funkcionalita jednotlivých inštitúcií a ich záhrad neustále menili a predovšetkým záhradné plochy boli stále viac okresávané. Dnešné cirkevné záhrady sú iba zlomkom toho, čím boli v minulosti, z ich pôvodnej krásy sa zachovali už iba torzá. O to viac dôležitejšie je neustále si ich pripomínať a zabezpečiť, aby pre ďalšie generácie zostali zachované aspoň v takom rozsahu, ako ich poznáme my teraz.

Počas tejto prehliadky sa dozviete o vzniku a úlohách cirkevných záhrad a jednotlivých komplexov v kontexte dejín mesta Bratislavy. S našimi sprievodcami zablúdite do dávnej histórie, keď do Prešporka prišli prvé rády a začali zakladať svoje kláštory. Dozviete sa, aké boli ich úlohy a ciele, povieme Vám, ako sa vyvíjali ich záhrady, čo sa s nimi dialo v dávnej či blízkej minulosti a aké úlohy zohrávajú pre samotný rád i spoločnosť dnes.

Náš sprievodca Vás bude sprevádzať od začiatku až po koniec, na každej zastávke sa zdržíte maximálne do 20 minút, medzi jednotlivými záhradami sa budete presúvať pešo. Pri prihlasovaní sa na tento okruh zohľadnite, prosím, svoje fyzické možnosti.

Počas prehliadky je potrebné dodržiavať inštrukcie sprievodcu.

Okruh obsahuje tieto záhrady

Trvanie

2,5 až 3 hodiny aj s občerstvením v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave


Cena

Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR
  • Dôchodca, ZŤP - 8 EUR
  • Deti od 3 – do 18 rokov – 5 EUR

 

* Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí, s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny termín určený detským návštevníkom (bude obsahovo prispôsobený).

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca, vstupy na vybrané miesta a malé občerstvenie počas prehliadky.

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky v prípade, ak ruší skupinu a nedodržiava usmernenia sprievodcu, aby skupinu opustil. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408

             DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

Pre koho je prehliadka určená

Vzhľadom na presun pešo medzi jednotlivými záhradami je nevyhnutný dobrý fyzický stav účastníkov. V prípade, že chcete absolvovať prehliadku s deťmi, odporúčame zvoliť si termín určený deťom.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

01.06.2019 Sobota 09:30 - 12:30 Objednať
01.06.2019 Sobota 10:00 - 13:00 Objednať
01.06.2019 Sobota 14:30 - 17:30 Objednať
01.06.2019 Sobota 13:30 - 16:30 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Prehliadka sa koná za každého počasia, odporúčame odev a výbavu prispôsobiť aktuálnemu počasiu (pokrývka hlavy; pevné a pohodlné topánky – presúvame sa pešo; dáždnik; slušné oblečenie – zakryté ramená a kolená, keďže vstupujeme aj do cirkevných priestorov), vybaviť sa dostatočným množstvom vody. V prípade Vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že Vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

 

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme