Palácové záhrady Bratislavy

Popis

Palácové záhrady v niekdajšom Prešporku boli kedysi veľkou pýchou nie len svojich majiteľov. Ich krása a veľkoleposť bola známa po celom Uhorsku. Počas prehliadky sa návštevníci dozvedia ako kedysi palácové záhrady vyzerali, ako vznikali a ako menili svoju podobu a to nie len počas ročných období, ale zmenou dobovej módy. Návštevníci si vypočujú aj životné osudy zakladateľov jednotlivých palácových záhrad a to aj tých, ktoré počas prehliadky nenavštívime, lebo už medzičasom zanikli. Rozprávanie o tom, aké exotické prvky a umelecké artefakty tvorili palácové záhrady bude doplnené o zaujímavosti súvisiace s ich dnešnou podobou.

 

 

Trvanie

3 hodiny aj s občerstvením v Rómerovom dome na Zámočníckej 10


Cena

  • Dospelá osoba - 10 EUR

  • Dôchodca, ZŤP - 8 EUR

  • Deti – 3-18 rokov – 5 EUR

    * Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí, s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny termín určený detským návštevníkom (bude obsahovo prispôsobený).

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca, vstupy na vybrané miesta a malé občerstvenie počas prehliadky.

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky v prípade, ak ruší skupinu a nedodržiava usmernenia sprievodcu, aby skupinu opustil. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408

             DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

 

 

Pre koho je prehliadka určená

Vzhľadom na veľké vzdialenosti medzi jednotlivými záhradami je nevyhnutný dobrý fyzický stav účastníkov.

V prípade, že chcete absolvovať prehliadku s deťmi, odporúčame zvoliť si termín určený deťom.

 

 

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

02.06.2019 Nedeľa 09:30 - 12:30 Objednať
02.06.2019 Nedeľa 10:30 - 13:30 Objednať
02.06.2019 Nedeľa 14:30 - 17:30 Objednať
01.06.2019 Sobota 13:00 - 16:00 Objednať
30.11.-0001 Streda 00:00 - 00:00 Objednať
30.11.-0001 Streda 00:00 - 00:00 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Prehliadka sa koná za každého počasia, odporúčame odev a výbavu prispôsobiť aktuálnemu počasiu (pokrývka hlavy; pevné a pohodlné topánky – presúvame sa pešo; dáždnik; slušné oblečenie – zakryté ramená a kolená, keďže vstupujeme aj do cirkevných priestorov), vybaviť sa dostatočným množstvom vody. V prípade Vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že Vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme