Obnova parku v Rusovciach

Popis

Prihlasovanie na tento okruh sa skončilo,ďakujeme za Váš záujem!

 

 

Park v Rusovciach parí medzi najzachovalejšie pamiatky záhradného umenia na Slovensku a jeho význam podčiarkuje aj fakt, že je zapísaný
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Dnešná podoba parku pochádza z druhej polovice 19. storočia, kedy bol priestor medzi kaštieľom
a ramenom Dunaja upravený ako rozsiahly prírodno-krajinársky park.
Počas prehliadky sa bude hovoriť o prírodno-krajinárskych parkoch, ktoré priniesli do záhradného umenia nové myšlienky a postupy a
ukážeme si ich aj na konkrétnych príkladoch v parku v Rusovciach. Ukážeme si zachované časti architektúr, prírodných prvkov či zaujímavé stromy.
Budeme hovoriť nielen o minulosti, ale hlavne o budúcnosti tohto krásneho prírodného priestoru.

Sprevádzať Vás bude odborná garantka podujatia VOPZ Ing. Tamara Reháčková, PhD. - autorka projektu obnovy parku v Rusovciach.

Trvanie

cca. 1,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 5 EUR

  • Dôchodca, ZŤP - 3 EUR

  • Deti od 3 – do 18 rokov – 3 EUR

    * Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí, s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny termín určený detským návštevníkom (bude obsahovo prispôsobený).

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky v prípade, ak ruší skupinu a nedodržiava usmernenia sprievodcu, aby skupinu opustil. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408

             DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

Pre koho je prehliadka určená

Prehliadka je určená pre všetkých záujemcov o problematiku obnovy historických parkov a záhrad.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

01.06.2019 Sobota 10:00 - 11:30 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Prehliadka sa koná za každého počasia, odporúčame odev a výbavu prispôsobiť aktuálnemu počasiu (pokrývka hlavy; pevné a pohodlné topánky – presúvame sa pešo; dáždnik; slušné oblečenie), vybaviť sa dostatočným množstvom vody. V prípade Vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že Vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

 

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme