Kaštieľ Dolná Krupá - Slávnosť ruží 2023

Opis lokality

Jeden z najkrajších anglických parkov na území Slovenska je spojený s menom významného záhradníka empírovej doby Belgičana Henricha Nebbiena ako aj s menom hudobného velikána Ludwiga van Beethovena či slávnym rozáriom grófky Márie Chotekovej,

Adresa:Dolná Krupá
Mesto/obec:Dolná Krupá
Kraj:Trnavský

Rozloha:17 ha
Nadmorská výška:192
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy: V parkovej ploche, ktorá má dnes už skôr lesný charakter sú dominantné skupiny alebo solitéry pozostávajúce zo starších výsadieb listnatých a ihličnatých drevín borovice lesnej – Pinus sylvestris, lipi veľkolistej – Tilia Platyphyllos, katalpa – Catalpa bignonioides, ľaliovník tulipánokvetý – Liriodendron tulipifera, platan – Platanus x hybrida, gledíčia – Gleditsia triacanthos,javorovec jaseňolistý – Acer negundo, buk lesný – Fagus sylvatica.

Zaujímavosť: Najväčšou dendrologickou raritou je sekvojovec mamutí, ktorý ako jediný z velikánov parku stojí dodnes. Vo výške 1,3 m má obvod kmeňa takmer päť metrov a dosahuje výšku vyše 45 metrov. Bol zasadený okolo roku 1860 a dnes je ako najväčšia ozdoba parku zákonom chráneným stromom.
História:Kaštieľ s parkom sa nachádzajú v centre obce. Pred kaštieľom sa nachádza čestné nádvorie. Do čestného nádvoria sa vstupovalo dvoma postrannými bránami, pri ktorých stáli vrátnice – dodnes sa zachovala lej jedna – ľavá. V 80. rokoch 20.storočia tu vybudovali modernú fontánu. Kaštieľ je osadený do mierneho svahu. V blízkosti kaštieľa sa nachádzajú samostatne stojaci záhradníkov dom, skleník (tzv. palmák) a oranžéria, ktorú prebudovali na sklad hudobných nástrojov. Vedľa kaštieľa bolo kedysi aj dnes už neexistujúce divadlo a múzeum s poľovníckymi trofejami. Všetky tieto objekty spolu s kaštieľom spĺňali predstavu o luxusnom šľachtickom sídle. Cestičky v parku sú vedené v duchu prírodno-krajinárskych parkov a spájajú rôzne zaujímavé miesta v parku. Po obvode parku bol kedysi múr a dnes je celý park oplotený. V parku nájdeme rybník a tiež malý umelý tzv. Lujzin ostrovček. Parkom preteká potok Krupá. Juhozápadne od kaštieľa na jednom zo svahov sa nachádza obelisk. Severne od obelisku sa nachádza grota, ktorá bola postavená na Nebbienov návrh roku 1813. Na východnej strane od grotty sa nachádza tzv. druhé jazierko, ktoré je badateľné v teréne už len korytom. Voda s v ňom nenachádza z dôvodu poškodenia vodného systému. Plocha bývalého jazierka je zarastená ruderálnym porastom a náletovými drevinami. Severozápadne od jazierka pri ceste vedúcej z lipového námestia sa nachádza zachovalá plastika madony s dieťaťom, lokálne nazývaná aj Sv. Anna. Sochu dala do parku osadiť grófka M. A. Brunswicková v roku 1835.
Otváracie hodiny:3.6.2023 Slávnosť ruží Chránime ľudové a ružiarske tradície výstava ruží s kultúrnym programom, hlasovanie za najkrajšiu ružu roka od 13.00 do 19.00 od 19.30 do 22.00 Zábava v ľudovom tóne a voľná zábava pri reprodukovane hudbe a vínku 4.6.2023 Víkend otvorených parkov a záhrad 2023. 13.00 hod. , 15.00 hod., a 17.00 hod. pri Pamätníku Ludwiga van Beethovena „Čítanie ľúbostnej korešpondencie a epizód zo života
Vstupné:Vstupné jednotné na celý deň 2,- €, deti do 6 rokov a ZŤP zdarma
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Alena Krátka
Vlastník:Slovenské národné múzeum
Web:www.snm.sk
Email:alena.kratka@snm.sk
Telefón:0908188022

English summary:Cultural event Rose Festival in the historical park near the mansion in Dolna Krupa. 16th year of the rose exhibition with the rose of the year competition.

Program počas podujatia

3.6.2023 (sobota)
Slávnosť ruží
Chránime ľudové a ružiarske tradície
13.00 sprievod účastníkov slávnosti s ružami a v krojoch z kaštieľskeho parku do rodinného mauzólea rodiny Chotek
13.30 pietna spomienka a položenie ruží v hrobke Márie Henriety Chotekovej za tónov Komorného zoskupenia SÚZNENIE
14.30 čítaním epizód zo života Jozefa Brunsvika a Ludwiga van Beethovena priblížime návštevníkom život v kaštieli spred dvoch storočí.
15.30 Ludwig van Beethoven v podaní komorného zoskupenia SÚZNENIE
16.00 Prehliadka krojovaných súborov trnavského regiónu každá skupina 20 min. prezentácia
FOLKLÓR – účinkujú zúčastnené folklórne skupiny – na záver spoločná pieseň
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšie aranžmány a ružu roka 2023
19.30 Bradlan Trnava – mužský spevácky zbor
20.30 Zábava v ľudovom tóne Karpatská kapela
22.00 Voľná zábava pri reprodukovane hudbe a vínku

Pozývame vás aj k susedom, kde pre Vás pripravili
od 13.00 do 20.00 hod. Deň otvorených dverí v medovinárstve v Apimede Dolná Krupá

Sprievodný program 2023
prechádzky v historickom parku, história ružových záhonov, prehliadka výstavy ruží, voľná prehliadka kvetinových aranžmánov, aranžérskych prác v prírode, prezentáciou víťazných ruží jednotlivých ročníkov „ Ako to začalo – do dnes“. Hlasovanie o najkrajšiu ružu ročníka 2023.

4.6.2023 (nedeľa)
Víkend otvorených parkov a záhrad 2023.
13.00 hod. , 15.00 hod., a 17.00 hod. pri Pamätníku Ludwiga van Beethovena „Čítanie ľúbostnej korešpondencie a epizód zo života Ludwiga van Beethovena v Korompe“ obohatené o reprodukovanú hudbu. Večer ukončíme Sonátou mesačného svitu od Ludwiga van Beethovena, ktorej vznik úzko súvisí s prostredím a životom pôvodných majiteľov kaštieľa

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.