Historický park Pruské

Opis lokality

Historický parkový areál má celkovú rozlohu 6,65ha, z toho samotný zachovaný historický park má rozlohu 4,2ha a nádvorie 1764m2. Zachovaná historická časť má charakter prírodno-krajinárskeho parku. Jeho jedinečnosť spočíva v svahovitej polohe s výhľadmi do krajiny, ktorý ostro kontrastuje s údolnou polohou pozmenenej časti. Svah má priaznivú južnú expozíciu, pričom najväčší severný cíp má oproti kaštieľu z 18. storočia prevýšenie 30m, oproti najnižšie položenému bodu až 38m. Park je založený na prírodných prvkoch a na pohľadoch do certifikovanej prírodnej záhrady, areálu SOŠ a výhľadu na Strážovské vrchy.

Adresa:Pruské č.294, 01852 Pruské
Mesto/obec:Pruské
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:4,2ha
Nadmorská výška:252
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Park je externou súčasťou areálu školy. Rastú v ňom, s nepravidelným pôdorysom prevažne listnaté stromy v zastúpení: lipa (Tilia), javor (Acer), jaseň (Fraxinus), agát (Robinia), dub (Quercus), brest (Ulmus). Rastie tu breza bradavičnatá (Betula Pendula) s obvodom kmeňa 200cm, platan (Platanus) s obvodom kmeňa 350cm, ľaliovník (Liriodendron) s obvodom kmeňa 250cm a pagaštan (Aesculus) s obvodom kmeňa 290cm. Dendrologická skladba parku s podrastom lúčnych porastov ovplyvnila prítomnosť niektorých druhov vegetácie: zo skupiny vstavačovité („orchidey“) – Orchidacea, prilbovka biela - Cephalanthera damasonium, prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia, kruštík modrofialový - Epipactis purpurata, vstavač vojenský – Orchis militaris, orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris. V okrajovej, juhozápadnej časti parku sú vysadené rýchlorastúce energetické dreviny: vŕba – Salix, topoľ – Populus, brest – Ulmus, jelša – Alnus. Rovnako aj uvedené energetické dreviny vplývajú na druhovú rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť. Škola ich získala úspešnou realizáciou Enviroprojektu za rok 2016 pod názvom „Škola, ktorej to myslí EKO-LOGICKY.“

Zaujímavosť:Historický park je súčasťou exteriéru SOŠ Pruské, certifikovanej prírodnej záhrady a odpočívadla s jazierkom a 6-timi podpornými zdobenými stĺpmi z historickej koniarne.
História:Historické stavebné prvky: kaštieľ - pôvodne renesančný s klasicistickou prestavbou štvorcového pôdorysu, ktorý uzatvára štvorcové nádvorie grotta (kaplnka) - z tufového kameňa pivnice - v blízkosti grotty, v torze, nad nimi vedie parkový chodník koniarne potok - využitý prírodný prvok, zdobí vstupnú časť do areálu, brehy sú spevnené opracovanými kamennými kvádrami s pôsobivým kladením, bez vencov. Dno vyložené kameňom. Časť potoka preklenutá kamennou klenbou, povrch je zatrávnený oplotenie - pôvodný plný murovaný omietnutý plot pohrebisko - miesto posledného odpočinku zosnulých sestier Kongregácie Dcér najsvätejšieho spasiteľa z obdobia, kedy tu pôsobil tento rád (po roku 1946)
Otváracie hodiny:2.6.2023 (piatok): 14.00 – 16.00 hod, 3.6.2023 ( sobota ): 10.00 – 16.00 hod., 4.6.2023 (nedeľa):10.00 – 14. hod.00
Vstupné:dobrovoľný príspevok
Služby: Parkovisko, Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Ing. Janka Fedorová
Vlastník:Stredná odborná škola Pruské
Web:http://www.sospruske.sk/
Email:fedorova.janka@gmail.com
Telefón:+4210905408367

English summary:The historical park area has a total area of 6.65 hectares, of which the preserved historical park itself has an area of 4.2 hectares and a courtyard of 1764 m2. The historical part has the character of a nature-landscape park which is sloping. The park is based on natural features with views of the certified natural garden, the SOŠ area and the Strazov Hills.

Program počas podujatia

2.6.2023 – piatok

1400 – 1600  

3.6.2023 – sobota

 

10:00 -16.00  

4.6.2023 – nedeľa

1000 – 1400  

                    Prehliadka Strednej odbornej školy, Anglického  krajinárskeho parku    a certifikovanej prírodnej záhrady so sprievodcom.

                    Maľba na plátno,  téma: „Roztancuj plátno pestrými farbami“

                         

                    PlantNet – aktivita identifikácie  a poznávania  rastlinných druhov pomocou

                    mobilnej aplikácie

 

                    Srdečne Vás pozývame na prehliadku Historického  parku v Pruskom.

Z dôvodu rekonštrukcie strechy kaštieľa je možnosť pohybu po areáli SOŠ Pruské len po vyhradených komunikáciách.
Ďakujeme za pochopenie
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.