Zámocký park v Malackách

Opis lokality

Pôvodný francúzsky park bol na prelome 18. a 19. storočia prevedený do podoby anglického. Rozkladá sa na ploche 30 ha a patrí medzi najvýznamnejšie prvky prírodného systému v intraviláne mesta Malacky. Podľa dobových prameňov z 19. a 20. storočia patril park medzi najkrajšie v župe. Park je voľne sprístupnený verejnosti, je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Národná kultúrna pamiatka.

Adresa:Zámocká ulica
Mesto/obec:Malacky
Kraj:Bratislavský

Rozloha:30 ha
Nadmorská výška:159
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Platan javorolistý /Platanus acerifolia (hispanica)/ , Dub letný / Quercus robur/, Buk lesný /Fagus sylvatica/, Lipa malolistá /Tilia cordata/, Žltodrevec farbiarsky /Cladrastis kentukea (c. Lutea)/, Tisovec dvojradý /Taxodium distichum/, Céder libanonský /Cedrus libani/, Sekvojovec mamutí /Sequoiadendron giganteum/, Ľaliovník tulipánokvetý /Liriodendron tulipifera/

Zaujímavosť:Kaštieľ zo 17. storočia, zaujímavé cudzokrajné solitérne druhy stromov zasadené pri obnove parku v 19. storočí, pôvodné staré buky.
História:História parku sa píše od začiatku 17. storočia, keď si dal gróf Pavol Pálfi postaviť v Malackách kaštieľ a presunul sem administratívnu správu Plaveckého panstva. Na konci 19. storočia mal park rozlohu vyše 39 hektárov. V 20. storočí bola rozloha zmenšená kvôli stavbe nemocnice a kvôli cestnej sieti. Dnešná rozloha je 30 hektárov. Do zámockého parku viedli v minulosti tri brány. Železná Čierna brána, ku ktorej viedla alej od Čierneho kláštora, je dodnes zachovaná. Biela brána bola pôvodne drevená, nachádza sa severne od budovy zámku. Viedla do parku z časti Rádek. Menšia Červená brána, ktorá je dnes nefunkčná, stojí juhovýchodne od Čiernej brány. Z pôvodných stavieb okrem zámku dodnes stojí len domček záhradníka a domček vrátnika pri Čiernej bráne. Záhradníctvo v minulosti tvorili tri menšie skleníky, veľký palmový skleník s vodometmi a záhrady. Dodnes v parku stojí lurdská jaskyňa z roku 1934 so sochou Panny Márie, obnovená v roku 2014. Po odchode Pálffyovcov sa v parku na mieste jazdiarne a v jej okolí vytvorili športoviská, ktoré v zmenenej podobe existujú dodnes.
Otváracie hodiny:Park je verejnosti prístupný celoročne, 24 h denne.
Vstupné:vstup na podujatie voľný vstup na prehliadku kaštieľa podľa aktuálneho platného cenníka
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Vlastník:Mesto Malacky
Web:www.kastielmalacky.sk
Email:info@kastielmalacky.sk
Telefón:+421 34 772 23 87

English summary:The stablishment of the park and construction of the manor house took place at the same time in the 17th century. The original French garden was turned into an English landscape garden at the turn of the 18th and 19 th century. It covers an area of 30 ha and is one of the most important elements of the natural system in the inner city of Malacky. The park is freely accessible to the public, it is registered in the Central List of the Monument Fund as a National Cultural Monument.

Program počas podujatia

2. 6. Vzdelávací program pre žiakov ZŠ
3. 6. Deň detskej radosti - deň detí v zámockom parku
4. 6. o 15.00 h komentovaná prehliadka parku so sprievodcom

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.