Židovský cintorín

Opis lokality

Archívne pramene hovoria, že židovskí obyvatelia Spišskej Novej Vsi boli spočiatku pochovávaní na hlavnom mestskom cintoríne. Neskôr bol postavený židovský cintorín, ktorý sa nachádza vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší zachovaný hrobový nápis pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1955. Podľa posledného súpisu je dĺžka cintorína približne 125 m a jeho šírka 20 m. Zachovalo sa tu do 280 zvyškov náhrobkov.

Adresa:Cintorínska ulica, Spišská Nová Ves
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Rozloha:2 500 m2
Druh:iná
Rastlinné druhy:Židovský cintorín nemá výnimočné dendrologické špecifiká.

Zaujímavosť:Prvé židovské rodiny sa usadili v meste v 50. rokoch 19. storočia. Židovská náboženská obec sa sformovala v roku 1872. V meste kedysi stála na dnešnej Školskej ulici i majestátna židovská synagóga, ktorá však bola zničená počas 2. svetovej vojny. Pred vojnou žilo v meste asi 200 židovských rodín. Útrapy koncentračných táborov prežilo len približne 10 % židovského obyvateľstva. Väčšina preživších po vojne našla nový domov v zahraničí. Židovský cintorín v Spišskej Novej Vsi je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste. V roku 2010 bol zaradený medzi pamiatky Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva (www.slovak-jewish-heritage.org), ktorá je súčasťou rozsiahleho projektu Európske cesty židovského kultúrneho dedičstva. Židovský cintorín aj jednotlivé hroby sú posvätným miestom, na ktorom by mal každý návštevník zachovať pietu a prejaviť zosnulým patričnú úctu. Rozšírenou židovskou tradíciou je klásť na hroby namiesto kvetov drobné kamienky, ktoré vydržia večne.
História:Súčasťou cintorína bola v minulosti vstupná brána s ohradením a obradná miestnosť s márnicou, ktorá bola pôvodne používaná aj ako dom očisty – Bejt tahara. Časť obradnej miestnosti na začiatku cintorína, z ktorej sa dodnes zachovali už iba základy, bola v septembri 1944 na príkaz nemeckej armády prestavaná na vojenské opevnenie pred blížiacim sa frontom. Na stavebných prácach sa podieľali obyvatelia mesta a blízkeho okolia. Boli medzi nimi aj židia (tí, ktorým bola udelená výnimka) a rómovia z mesta, ktorí boli sústredení v priestoroch letiska predtým, ako boli deportovaní do Prešova a odtiaľ do koncentračných táborov. Po 2. svetovej vojne boli po stranách cintorína vybudované garáže a zriadená záhradkárska oblasť. Ešte v roku 1953 vnikli na cintorín vandali a časť náhrobkov zničili. Cintorín bol dlhé roky v zanedbanom stave. Po roku 1989 bol obnovený a vyhotovil sa súpis mien pochovaných židovských obyvateľov. Zoznam bol neúplný a neobsahoval to, čo bolo napísané na náhrobných kameňoch po hebrejsky. Na niektorých kameňoch boli označení výrobcovia, napríklad J. Ospald zo Spišskej Novej Vsi, E. Goldman z Košíc, Kronemer z Prešova, B. Grünapfel, E. Schmögner. Žiaľ, odvtedy boli mnohé náhrobné kamene vandalmi barbarsky zničené, pováľané alebo odcudzené. Zachovalo sa menej ako 280 zvyškov náhrobkov, z toho je s osobnými údajmi 68 celých vrchných častí, 9 vodorovných platní a u ďalších 26 náhrobkov sa zachovali len podstavce. V roku 2007 bol židovský cintorín upravený vďaka iniciatíve dejepisného krúžku miestneho Gymnázia na Školskej ulici 7, Mesta Spišská Nová Ves, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a grantového programu Konta Orange, n. f., Lepšie miesto pre život. Cintorín bol následne sprístupnený verejnosti. Prístup naň zabezpečuje pre verejnosť Turistické informačné centrum.
Otváracie hodiny:DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Piatok 3. 6. 2022 / 10:00 – 17:00
Vstupné:Vstup voľný.
Služby: Parkovisko, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
Vlastník:Vlastník: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR / Správca: OZ Pro Memory
Web:https://navstevnik.spisskanovaves.eu/co-vidiet/pamiatky/zidovsky-cintorin/
Email:ozpromemory@gmail.com
Telefón:+421 911 110 458

English summary:Jewish cemetery - memento for those who are not with us anymore. Historical sources says that Jews of Spišská Nová Ves were initially buried in the main town cemetery. Later a Jewish cemetery was built that is located in the eastern part of the town near the railway line. The oldest grave dates back to 1880 and the youngest one is from 1955. According to the latest listing, the length of the cemetery is 125 m and its width is 20 m. 280 tombstones have been preserved. In the past part of the cemetery was a gateway with an enclosure and ceremonial chapel with a mortuary, which was originally used as a house of purification - Bejt tahara. Part of the ceremonial chapel on the edge of the cemetery, from which are preserved only the foundations, was rebuilt into a pillbox fortification by the German Army in September 1944. After the war, garages were built on the sides of the cemetery and the garden area was established. As after the war the cemetery was not maintained, many tombstones have fallen victims to vandals or have been stolen. The cemetery was restored for the first time after 1989. In 2007, the cemetery was cleaned up thanks to an initiative of a local Grammar school, the town of Spišská Nová Ves, Slovakia’s Central Union of Jewish Religious Communities, and the grant program “A better place to live” from Konto Orange, n. f. The cemetery was subsequently open to the public. Access to the cemetery is provided by the Tourist Information Centre. The Jewish cemetery is the last surviving monument of Jewish culture in the town. In 2010 it was included among the monuments on the Slovak Jewish Heritage Route which is part of the European Route of the Jewish Heritage Route.

Program počas podujatia

Piatok  3. 6. 2022 / 10:00 – 17:00 

Prehliadka poslednej zachovanej pamiatky židovskej kultúry v Spišskej Novej Vsi. Cintorínom sprevádzajú študenti Gymnázia na Školskej ul. SNV.

https://www.vopz.sk/user_files/Vikend_otvorenych_parkov_a_zahrad_2023 FINAL2.pdf

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.