Rožňavská zelená terasa a Environmentálny vzdelávací areál

Opis lokality

Opis lokality: program bude prebiehať v dvoch lokalitách prvá je komunitná záhrada- Rožňavská zelená terasa, ktorá sa nachádza medzi obytnými blokmi v priestore medzi ulicami Juraja Marikovszkého, Záhradnícka, Krásnohorská a Slnečná, súčasťou komunitnej záhrady je umelé jazierko s vodnými rastlinami a malé zeleninové záhony, o ktoré sa starajú členovi komunitnej záhrady, komunitná záhrada je obkolesená kríkmi rôznych druhov, nachádzajú sa na nej rozmanité druhy pôvodných stromov, ale aj niekoľko nami vysadených ovocných stromov. Celý priestor je využívaný a navrhovaný v duchu permakultúry. Druhá lokalita, na ktorej je plánované podujatie je enviromentálny vzdelávací areál, kde sa nachádzajú skleníky pri DSS Jasanima Špitálska 3759/7, 048 01 Rožňava kde sa nachádza aj ohrada s ovečkami, ktoré udržujú zeleň v meste Rožňava, včelie úle a náučný chodník. Oba priestory sa menia v prospech zelene, ktorá slúži verejnosti vďaka OZ Druživa.

Adresa:komunitná záhrada sa nachádza medzi obytnými blokmi v priestore medzi ulicami Juraja Marikovszkého, Záhradnícka, Krásnohorská a Slnečná, DSS JASANIMA Špitálska 3759/7, 048 01 Rožňava
Mesto/obec:Rožňava
Kraj:Košický

Rozloha:3556,9mštvorcového
Nadmorská výška:301
Druh:komunitná záhrada

História:pred rokom 2018 bol priestor komunitnej záhrady 20rokov neudržiavaný, v minulosti , v čase bývalého režimu tam školy mali školské políčka, skleníky v DSS Jasanima pôvodne patrili psychiatrii, ktorá bola súčasťou terajšej NsP sv. Barbory v Rožňave, po vzniku DSS Jasanima boli skleníky klientami DSS využívané na ergoterapiu, pre nevyhovujúci a zdraviu ohrozujúci stav ich asi pred 5 rokmi boli nútený zatvoriť. Tohto roku vďaka spoločnému projektu s OZ Druživa pod názvom SINZEM ich jednu časť dali opäť do prevádzky pre klientov Jasanimi
Otváracie hodiny:3.júna 2023 (sobota) od 10.00 do 15.00hod v Komunitnej záhrade -Rožňavská zelená terasa, 4.júna 2023 (nedeľa) od 10.00 do 14.00 v enviromentálnom vzdelávacom areály pri skleníkoch v DSS Jasanima hod.
Vstupné:vstupné dobrovoľné
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:Miloslav Kováč
Vlastník:mesto Rožňava/Druživa, o.z.
Web:https://www.facebook.com/groups/zelenaterasa, https://druziva.sk/
Email:druziva@druziva.sk
Telefón:0919 466 929

English summary:Location description: The program will take place in two locations: The first is the community garden - Rožňavská green terrace, which is located between residential blocks in the space between the streets of Juraj Marikovszký, Záhradnícká, Krásnohorská and Slnečná. Part of the community garden is an artificial pond with aquatic plants and small vegetable beds, which are taken care of by the members of the community garden, the community garden is surrounded by bushes of various kinds, there are various types of native trees, but also several fruit trees planted by us . The entire space is used and designed in the spirit of permaculture. The second location where the event is planned is the environmental educational area, where there are greenhouses at DSS Jasanima Špitálska 3759/7, 048 01 Rožňava, where there is also a fence with sheeps that keep the greenery in the city of Rožňava, bee hives and an educational trail. Both spaces are changing in favor of greenery, which serves the public thanks to OZ Druživa. Program: Community garden - 3.6.2023 at 10:00 a.m. - Interactive concert for children and adults with a thematic focus 11:00 Small theater for the little ones with ecological theme Creative activities will be held throughout the event, activities for children and adults, workshops, lectures and several guided group tours Community garden, the content of which will be the functioning and direction of the community garden. The event will be accompanied by photo exhibitions and pictures. Greenhouses at DSS Jasanima - 4 June 2023 On the second day, the event will continue on the premises of St. Hospital Barbory at the greenhouses in the Environmental Education Campus, where will present the space itself and its use to the public. Visitors can also see the Rožňavs sheeps, but also bees. It will also be interactive activity with the bees. The event will be held in the premises near the greenhouses in the spirit of therapies such as art therapy and music therapy. In this way, the importance is brought closer to the public using these methods and try to relax themselves. Here, too, visitors will be able to view photos and images and create a carillon in the creative workshop. enter

Program počas podujatia

3. 6. 2023 v komunitnej záhrade- Rožňavská zelená terasa- od 10:00 do 15:00
10:00 HUDOBNÝ PROGRAM
Prídite si vypočuť neobyčajný hudobný koncert v podaní  hudobného dua Dušan Zatroch DiS. art. a Tibor Rusnák. Započúvajte sa do hudobného umenia Paliho Chomu a skupina KODAMA HANDS nás prenesú do rozprávkového sveta.
11:00 DOMOV DO PRÍRODY
 Ak Vás láka prírodná cesta, môžete si prísť vypočuť prednášku o moci byliniek a prírodnín využiteľných práve v tomto ročnom období (prírodné repelenty, hojivé krémiky ) od Moniky z ,,Monikinej chyžky", ktorá tvorí voňavú prírodnú kozmetiku, liečivé sirupy a v neposlednom rade tinktúry, čo si budete môcť u nej i zakúpiť ale aj namiešať na workshope. 
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA (počas trvania celého podujatia)
Celé podujatie bude sprevádzané komentovanou prehliadkou komunitnej záhrady.
TVORIVÉ VŠELIČO (počas trvania celého podujatia)
Z podujatia si budete môcť odniesť aj vlastnoručne vyrobené výrobky, ktoré si vytvoria v tvorivých dielničkách a to zvonkohru a drevený talizman. A ekologický obal na potraviny( obal z včelieho vosku) s Buček včelie kráľovstvo. 
PREDAJNÉ STÁNKY
Počas celého podujatia sa môžete potešiť kúpou výrobkou zo stánkov s eko a trvaloudržateľnými produktami- mydielka, vône,  prírodná kozmetika, šperky, všeličo od včielok a výrobky z makrame. 
Sprievodná akcia
Výstava fotografií o. z. Druživa a obrazov zo ZUŠ Rožňava a ZUŠ Fantázia Svit.
 
4.6.2023 v Environmentálnom vzdelávacom areáli pri DSS Jasanima od 
10:00- 14:00
Tento deň sa bude niesť v duchu terapií a to muzikoterapie a arteterapie. Vzdelávacie centrum Včielka si pre hostí pripravilo edukačný program o živote včiel.
Počas akcie bude prebiehať komentovaná prehliadka areálu. 
V areáli sa nachádzajú aj stádo Rožňavských ovečiek a včelie úle, ktoré budú taktiež k nahliadnutiu.
 
Sprievodná akcia
 Výstava fotografií o. z. Druživa a obrazov zo ZUŠ Rožňava a ZUŠ Fantázia Svit.
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.